radio@toxotisfm.gr
Με την αγαπη σας στην 1η θέση στα FM του Ν.Πέλλας απο το 1991.
Tο ραδιόφωνο !!! Η Μόνιμη συντροφιά σου.....Ακούς παντού 96,3 fm!!!
σε καθε γωνιά του πλανήτη ....χωρίς να σε απασχολεί σε
πάσης φύσεως εργασια...... Ακούς στο κινητό, στο σπίτι,στο μαγαζί,
στο αυτοκίνητο, στον υπολογιστή, στο χωράφι….ΠΑΝΤΟΥ !!!
********
Ανήκω σε αυτούς που μου αρέσει η συντροφιά του
ραδιοφώνου μέχρι σήμερα  .
 Παρά τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα που υπάρχουν 
νομίζω ότι το ραδιόφωνο εξακολουθεί να έχει
τη δική του αξία και αρχοντιά. Μπορείς να το έχεις
 να παίζει όλη μέρα, να σου σιγοκουβεντιάζει, να σου
σιγοτραγουδεί, να σε κρατεί σε εγρήγορση σε ενημέρωση,
 σε ψυχαγωγία.Από τις βασικές του ωφέλειες είναι ότι
 σε κάνει να ακούς, πράγμα δύσκολο για τους ανθρώπους
 σήμερα.
Είναι  ένα μέσο που δε θα ανησυχούσες αν το παιδί
σου άκουγε μόνο του ραδιόφωνο, κάτι που δε θα το ήθελες
 να συμβαίνει με την τηλεόραση,και τον υπολογιστή.
Στο σπίτι, στη δουλειά σου,στο μαγαζί σου, στο  αυτοκίνητο,
το ραδιόφωνο σε ηρεμεί σε κάνει να σκέπτεσαι και να φαντάζεσαι 
εσύ όπως θέλεις αυτά που ακούς.
… Θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα τη συντροφιά του ραδιοφώνου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ!!!Παρουσιάζονται προβλήματα κατά την ακρόαση;
Επικοινωνήστε μαζί μας...... στο 6932425259.
**********
 

Προκήρυξη Α΄ Φάσης Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ

για το σχολικό έτος 2017-18»
Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Πέλλας, έχοντας υπόψη:
1. Την με αρ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016 ΦΕΚ 3754/τ.Β/21-11-2016, Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
2. Το με αριθμ. πρωτ. 25973/07-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΣ3Χ4653ΠΣ-14Η), έγγραφο της Περ/κής Δ/νσης Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας με θέμα «Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Δ.Δ.Ε. Πέλλας, σχ. έτους 2017 – 2018».
3. Την υπ΄ αριθμ. 2/5472/0022/03-02-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 224/τ.Β΄/05-02-2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη αρ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24-02-2016 (ΦΕΚ 516, τ. Β΄, 01-03-16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με τη αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582, τ. Β΄,22-08-16).
4. Το υπ. αριθμ. 13996/Δ5/26/01/2018, έγγραφο της Δ.Φ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, τους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες , καθώς και τους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, για το σχ. έτος 2017-2018».
5. Την αποφαση 25973/ 7-11-2017 ADA ΨΣ3Χ4653ΠΣ/14Η του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρ. Μακεδονίας με θέμα « Σύσταση ΟΕΣΑΔ Διευθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας»
6. Την 2 / 26-01-2018 πράξη της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Πέλλας.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Την Α΄ φάση Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Μαθητών και Μαθητριών : Ποδοσφαίρου,Kαλαθοσφαίρισης,Πετοσφαίρισης,Χειροσφαίρισης, μεταξύ των Λυκείων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ


Στους αγώνες μετέχουν:
• Μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά.
• Να έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2018 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2018 - 18 = 2000, 2001και 2002 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2003 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου],έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2017 - 2018 λογίζεται σαν 2018]
• Μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

Για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων θα πρέπει οι μαθητές/τριες να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το εδάφιο 9 παρ. 9.1 ,9.2, 9.3 και 9.4 της υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:
1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου.
2. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα ( υπόδειγμα 9)
3. Κατάσταση συμμετοχής τουσχολείου για Ατομικά αθλήματα (υπόδειγμα 2)
4. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ομαδικά αθλήματα (υπόδειγμα 3)
5. Φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Σημείωση: Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα η κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.
Οι Σχολικές μονάδες για οποιoδήποτε ερώτημα - διευκρίνηση να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης στο 2381023330.2. ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα ομαδικά αθλήματα που μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες Λυκείου είναι:

1. Καλαθοσφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
2. Πετοσφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
3. Χειροσφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
4. Ποδόσφαιρο [ Μαθητών και Μαθητριών ]


Ο/Η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής ΜΟΝΟ σε ΈΝΑ (1) Ομαδικό Άθλημα.
3. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ


Αγώνες Α΄ Φάσης

• Μετέχουν τα Λύκεια της Διεύθυνσης.
• Οι αγώνες διεξάγονται με το σύστημα του απλού αποκλεισμού (Νοκ-Άουτ) κατόπιν κλήρωσης όπου χρειάζεται. Κατά την επιλογή των ζευγαριών πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να ορίζονται αντίπαλα σχολεία που συστεγάζονται ή είναι γειτονικά, προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις. Οι αγώνες είναι δυνατόν να διεξαχθούν σε έναν ενιαίο όμιλο ή σε ομίλους κατά την κρίση της Ο.Ε.Σ.Α.Δ.Αν επιλεγεί να διοργανωθούν οι αγώνες σε περισσότερους του ενός ομίλων, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά τον σχεδιασμό, ώστε οι ομάδες που θα φθάσουν στον τελικό του νομού να έχουν αν είναι δυνατόν τον ίδιο αριθμό αγώνων.
• Οι αγώνες των ομαδικών αθλημάτων Α΄ Φάσης διεξάγονται ημέρες και ώρες που ορίζει η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ανάλογα με τους αγωνιστικούς χώρους που έχει στη διάθεσή της.4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Με την προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων, κάθε σχολική μονάδα μαζί με τη δήλωση συμμετοχής σε κάποιο ομαδικό άθλημα στους αγώνες Α’ φάσης, υποχρεούται να αποστέλλει στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ . λίστα με τους μαθητές/τριες από τους οποίους/ες θα γίνεται η επιλογή της κατάστασης συμμετοχής της σε κάθε αγώνα.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά άθλημα στη λίστα (παράρτημα) και στην κατάσταση συμμετοχής ( παράρτημα) έχει ως εξής:

Καλαθοσφαίριση: στη λίστα Δεκαοκτώ ( 18 ) και σε κάθε αγώνα Δώδεκα[ 12 ] Πετοσφαίριση: στη λίστα Είκοσι ( 20 ) και σε κάθε αγώνα Δέκα τέσσερις[ 14 ] Χειροσφαίριση: στη λίστα Είκοσι δύο ( 22 ) και σε κάθε αγώνα Δεκαέξι [ 16] Ποδόσφαιρο:στη λίστα Είκοσι τέσσερις ( 24 ) και σε κάθε αγώνα Δέκα οκτώ [ 18 ]

Επισημάνεται ότι κάθε μαθητής – τρια μπορεί να δηλωθεί ΜΟΝΟ σε μία λίστα από τα ανωτέρω ομαδικά αθλήματα.

Με την έναρξη των αγώνων Β’ φάσης, οι νικήτριες ομάδες από κάθε Διεύθυνση, υποχρεούνται να αποστέλλουν επικαιροποιημένη τη λίστα της νικήτριας ομάδας με τους μαθητές/τριες που συνεχίζουν να φοιτούν κανονικά.

Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση της λίστας με επιπλέον μαθητές/τριες μετά την έναρξη των επίσημων αγώνων της κάθε σχολικής ομάδας ( Σε όλες τις φάσεις Α’-Β’-Γ’ των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων).

Αντικατάσταση παικτών είναι δυνατή σε κάθε αγώνα, εκτός από τους αγώνες της Τελικής Φάσης( final-four ). Ως ενεργός συμμετοχή δεν θεωρείται η αναγραφή μόνο του αθλητή στο φύλλο αγώνα, αλλά να φαίνεται ότι ο αθλητής αγωνίστηκε στον αγώνα. Ειδικά για τη Χειροσφαίριση, που σύμφωνα με τα ισχύοντα δε φαίνεται στο φύλλο αγώνα, για τη συμμετοχή αθλητή σε όλους τους σχολικούς αγώνες είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση ενός «Σ» δίπλα στον αριθμό του παίκτη, κατά την στιγμή της πρώτης εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνισθεί.
5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ


Οι καταστάσεις αυτές συμπληρώνονται από το σχολείο σε όλες τις φάσεις.
Σε αυτές αναγράφονται:
α΄ Επώνυμο μαθητή - αθλητή(σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα)

β΄ Όνομα μαθητή - αθλητή(σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα)
γ΄ Όνομα πατέρα

δ΄ Όνομα μητέρας
ε΄ Έτος γεννήσεως.

στ΄ Αριθμός μητρώου μαθητού.
ζ΄ Τάξη.
η΄ Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα ( έντυπο 9 )

θ΄ Συνοδός καθηγητής (Ο συνοδός καθηγητής είναι και προπονητής της ομάδας και ο μόνος που επιτρέπεται να κάθεται στον ειδικό χώρο με τους αναπληρωματικούς παίκτες της ομάδας).
Οι καταστάσεις υπογράφονται από τον ή τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου και υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου.
Οι καταστάσεις της παραγράφου αυτής, σε αγώνες Α΄ και Β΄ Φάσης πρέπει να κατατίθενται στη Γραμματεία του αγώνα είκοσι (20΄) λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα προκειμένου να συμπληρωθεί το φύλλο αγώνα.
Οι μαθητικές - αθλητικές ταυτότητες και τα συνοδευτικά σε αυτές έγγραφα, παραδίδονται στη Γραμματεία του αγώνα ή στο Διαιτητή για το ποδόσφαιρο, είκοσι (20΄) λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα.
Οι μαθητικές – αθλητικές ταυτότητες επιστρέφονται μετά τη λήξη του αγώνα εκτός αν υπάρχει ένσταση πλαστοπροσωπίας για το μαθητή – αθλητή ή παραπέμπεται για αντιαθλητική συμπεριφορά. Στην περίπτωση αυτή η μαθητική – αθλητική ταυτότητα παραδίδεται στην Οργανωτική Επιτροπή και επιστρέφεται μόνο μετά από απόρριψη της ένστασης ή λήξη της ποινής .6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Α. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Διάρκεια αγώνα στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων, στην Α΄ ,Β΄ και Γ’ Φάση (προημιτελικοί) :

Τέσσερις περίοδοι των οκτώ (8΄) λεπτών. Μεταξύ της 1ης και 2ης περιόδου και μεταξύ της 3ης και 4ης περιόδου υπάρχουν διαλείμματα των δύο (2΄) λεπτών. Μεταξύ της 2ης και 3ης περιόδου υπάρχει διάλειμμα δεκαπέντε (15΄) λεπτών.
Ισοπαλία – παρατάσεις:
Δίδονται παρατάσεις των πέντε (5΄) λεπτών μέχρι να υπάρξει νικήτρια ομάδα. Μεταξύ 4ης περιόδου και 1ης παράτασης, όπως και πριν από κάθε τυχόν επόμενη παράταση, υπάρχει
διάλειμμα δύο (2΄) λεπτών.
Σε όλους τους αγώνες με διάρκεια τεσσάρων περιόδων των οκτώ (8΄)λεπτών ισχύουν οι παρακάτω τροποποιήσεις στους διεθνείς κανονισμούς.

α΄ Τα ατομικά σφάλματα παίκτη περιορίζονται στα τέσσερα (4). Δηλαδή παίκτης που διέπραξε τέσσερα (4) σφάλματα προσωπικά ή τεχνικά θα ειδοποιείται από τον διαιτητή να εγκαταλείψει τον αγώνα.

β΄ Τα ομαδικά σφάλματα σε μία περίοδο του αγώνα περιορίζονται και μία ομάδα βρίσκεται σε κατάσταση ποινής ομαδικών σφαλμάτων μόλις διαπράξει τρία (3) ομαδικά σφάλματα σε μία περίοδο. Δηλαδή μετά το τρίτο σφάλμα τοποθετείται ο δείκτης των ομαδικών σφαλμάτων στο άκρο του τραπεζιού της Γραμματείας, πλησιέστερα προς τον πάγκο της ομάδας που το διέπραξε. Ελεύθερες βολές θα δίδονται από το τέταρτο σφάλμα.

Β. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Διάρκεια αγώνα στην Α΄, Β΄ και Γ’ Φάση ( προημιτελικοί ) :

Δύο (2) νικηφόρα set των εικοσιπέντε (25) πόντων. Σε περίπτωση που ο αγώνας φθάσει να είναι 1 - 1 set, το τρίτο set διεξάγεται όπως προβλέπεται στους διεθνείς κανονισμούς για τη διεξαγωγή του πέμπτου set. [ Στους δεκαπέντε (15) πόντους ].

Γ. ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Διάρκεια αγώνα στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάση (προημιτελικοί ): Δύο (2) ημίχρονα των είκοσι πέντε (25΄) λεπτών.
Ισοπαλία στην Α΄, Β΄ και Γ’ Φάση (προημιτελικοί) ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι

Δ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Διάρκεια αγώνα στην Α΄, Β΄ και Γ’ Φάση (προημιτελικοί ): Δύο (2) ημίχρονα των τριάντα πέντε (35΄) λεπτών.
Ισοπαλία στους αγώνες της Α΄,Β΄ και Γ΄ Φάσης(προημιτελικοί) ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς να δοθεί παράταση.


7. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ομαδικά Αθλήματα μαθητών Λυκείου

Δικαίωμα συμμετοχής με ομάδα Λυκείου σε ομαδικό άθλημα έχουν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες που φοιτούν στο Λύκειο αυτό με πρώτη κανονική εγγραφή ή μετεγγραφή σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 104/1979 (Φ.Ε.Κ. 23 τ. Α΄ / 7-2-1979).8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στόχος είναι οι αγώνες να διεξάγονται (εφόσον αυτό είναι εφικτό και δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου), με την παρουσία φιλάθλων, μετά από την κατάλληλη προεργασία από τη σχολική μονάδα , υπό την αυστηρή επιτήρηση των συνοδών, για την αποφυγή οποιασδήποτε εκτροπής και μετά από ενημέρωση της Διευθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης. Οι σχολικοί αγώνες πρωτίστως στοχεύουν στη χαρά της συμμετοχής των αθλητών και των φιλάθλων και στη βιωματική προώθηση της Δια Βίου Άθλησης, του φίλαθλου πνεύματος και του σεβασμού του αντιπάλου. Οι αγώνες θα πραγματοποιούνται με αυστηρή τήρηση των προγραμμάτων. Όλοι οι μαθητές των ομάδων θα φορούν ομοιόμορφη στολή του σχολείου τους, με τους ανάλογους αριθμούς και χωρίς διαφημίσεις.Συνοδοί Σχολικών ομάδων.
Ο/Η Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής που συνοδεύει τη σχολική ομάδα, είναι υπεύθυνος/η για την προσέλευση, τη συμπεριφορά, την αποχώρηση και την ασφαλή επιστροφή των μαθητών-τριών του σχολείου του/της.
Ποινές στα Αθλήματα.
 Μαθητής-τρια αθλητής που θα αποβληθεί από αγώνα για ανάρμοστη συμπεριφορά σε οποιαδήποτε φάση, αποκλείεται από όλους τους υπόλοιπους αγώνες όχι μόνο του αθλήματος που αποβλήθηκε, αλλά από όλους τους αγώνες ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων κατά την ίδια σχολική χρονιά.
 Μαθητής-τρια αθλητής που θα αποβληθεί σε αγώνα για ανάρμοστη συμπεριφορά, σε οποιαδήποτε φάση, η ποινή που προβλέπεται από τους κανονισμούς του αθλήματος είναι από πέντε (5) αγωνιστικές και άνω, αποκλείεται δε από όλους τους σχολικούς αγώνες για όσα χρόνια είναι ακόμη μαθητής.
 Μαθητής-τρια αθλητής που θα αποβληθεί σε αγώνα για κάθε άλλη αιτία (σκληρό παιχνίδι κ.λ.π.) τιμωρείται σύμφωνα με τους κανονισμούς του αθλήματος και επανέρχεται μετά την έκτιση της προβλεπόμενης ποινής.
 Στις περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής μαθητή - αθλητή σε οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα, η ομάδα μηδενίζεται και σε περίπτωση που ανακηρύχτηκε πρωταθλήτρια αφαιρείται ο τίτλος.
 Σε περίπτωση επεισοδίων από αθλητές μαθητές-τριες ή ακόμη και από φιλάθλους, πριν, κατά την διάρκεια ή και μετά από αγώνα Α΄ Φάσης, η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τον αποκλεισμό αθλητή, ομάδας, αλλά και σχολείου. Σε περίπτωση επεισοδίων από αθλητές - μαθητές ή ακόμη και από φιλάθλους, πριν, κατά την διάρκεια ή και μετά τον αγώνα σε οποιαδήποτε φάση, η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. έχει το δικαίωμα, μετά από εισήγηση της διοργανώτριας του αγώνα Ο.Ε.Σ.Α.Δ., να επιβάλει τον αποκλεισμό αθλητή, ομάδας, αλλά και σχολείου. Η δικαιοδοσία επιβολής αποκλεισμού στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων παραγράφων είναι για τις Ο.Ε.Σ.Α.Δ. δύο (2) σχολικά χρόνια και για την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. τρία (3) σχολικά χρόνια. Ως πρώτος σχολικός χρόνος λογίζεται ο διανυόμενος.
Αδυναμία προσέλευσης.
Σχολική ομάδα που δήλωσε συμμετοχή σε αγώνες Α΄ φάσης και δεν παρουσιάστηκε σε προγραμματισμένο αγώνα ή παρουσιάστηκε χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή χωρίς τους απαραίτητους για την έναρξη του αγώνα αθλητές, μηδενίζεται. Σε περίπτωση που το αρμόδιο τμήμα Φυσικής Αγωγής ειδοποιηθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τον αγώνα, ότι η ομάδα αδυνατεί να αγωνιστεί και αποσύρεται, ο αγώνας ματαιώνεται και η αντίπαλος ομάδα προκρίνεται στον επόμενο γύρο χωρίς αγώνα. Σχολείο που δύο ομάδες του μηδενίστηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο κατά το ίδιο σχολικό έτος, αποκλείεται από όλα τα ομαδικά αθλήματα κατά το έτος αυτό και οι ομάδες που μηδενίστηκαν αποκλείονται και κατά το επόμενο σχολικό έτος. Αγώνες που ματαιώθηκαν δεν υπολογίζονται.


Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα λύνεται από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Πέλλας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016 ΦΕΚ 3754/τ.Β/21-11-2016, Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τα σχολεία που συμμετέχουν στα σχολικά πρωταθλήματα θα πρέπει να συνεργάζονται με τις σχολικές επιτροπές και τους τοπικούς δήμους για να καλύπτουν τις μετακινήσεις των μαθητών όπου αυτές χρειαστούν.
Οι μετακινήσεις των σχολικών ομάδων θα γίνονται με απόφαση του Δ/ντη του Λυκείου.

10. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Υπεύθυνοι για τον συντονισμό και την οργάνωση των αγώνων ορίζονται:
α) Για τα Λύκεια της Έδεσσας οι Κ.Φ.Α. κα. Αργυράτου Αγγελική & ο κ. Μάστορας Χριστόδουλος
β) Για τα Λύκεια της Σκύδρας oι Κ.Φ.Α. κ. Μάστορας Χριστόδουλος & ο κ. Αντωνιάδης Θεόδωρος
γ) Για τα Λύκεια της Πέλλας οι Κ.Φ.Α. κ. Γρηγοριάδης Γεώργιος & ο κ. Καραμίγγος Ευρυπίδης
ε) Για τα Λύκεια της Αριδαίας ο Κ.Φ.Α. κ. Πασόης Ευστάθιος & ο κ. Παυλίδης Χαράλαμπος
Συντονιστής Νομού & Β΄ - Γ΄ Φάσης ο ΚΦΑ & Υ.Φ.Α. Πέλλας κ. Χατζηβασιλείου Χρήστος

Μετά την έγκριση των οικονομικών των πρωταθλημάτων από το υπουργείο, θα σας αποσταλλεί ο προγραμματισμός αγώνων των ομαδικών αθλημάτων.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι Κ.Φ.Α. – ΠΕ11 που υπηρετούν στο σχολείο σας.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕΣΑΔ


ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ 12.05ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΥΠ.Π.Ε.Θ./Δ.Φ.Α.
2. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής.
4. Δ/νση Π.Ε. Πέλλας.
5. Μέλη Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Πέλλας.
6. Δήμοι Π.Ε. Πέλλας
7. ΜΜΕ
 


    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  THΛ 2382042303 fax : 23820 42799  radio@toxotisfm.gr κιν. : 6932425259 

  Web Design Pella-Net