radio@toxotisfm.gr
Με την αγαπη σας στην 1η θέση στα FM του Ν.Πέλλας απο το 1991.
Tο ραδιόφωνο !!! Η Μόνιμη συντροφιά σου.....Ακούς παντού 96,3 fm!!!
σε καθε γωνιά του πλανήτη ....χωρίς να σε απασχολεί σε
πάσης φύσεως εργασια...... Ακούς στο κινητό, στο σπίτι,στο μαγαζί,
στο αυτοκίνητο, στον υπολογιστή, στο χωράφι….ΠΑΝΤΟΥ !!!
********
Ανήκω σε αυτούς που μου αρέσει η συντροφιά του
ραδιοφώνου μέχρι σήμερα  .
 Παρά τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα που υπάρχουν 
νομίζω ότι το ραδιόφωνο εξακολουθεί να έχει
τη δική του αξία και αρχοντιά. Μπορείς να το έχεις
 να παίζει όλη μέρα, να σου σιγοκουβεντιάζει, να σου
σιγοτραγουδεί, να σε κρατεί σε εγρήγορση σε ενημέρωση,
 σε ψυχαγωγία.Από τις βασικές του ωφέλειες είναι ότι
 σε κάνει να ακούς, πράγμα δύσκολο για τους ανθρώπους
 σήμερα.
Είναι  ένα μέσο που δε θα ανησυχούσες αν το παιδί
σου άκουγε μόνο του ραδιόφωνο, κάτι που δε θα το ήθελες
 να συμβαίνει με την τηλεόραση,και τον υπολογιστή.
Στο σπίτι, στη δουλειά σου,στο μαγαζί σου, στο  αυτοκίνητο,
το ραδιόφωνο σε ηρεμεί σε κάνει να σκέπτεσαι και να φαντάζεσαι 
εσύ όπως θέλεις αυτά που ακούς.
… Θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα τη συντροφιά του ραδιοφώνου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ!!!Παρουσιάζονται προβλήματα κατά την ακρόαση;
Επικοινωνήστε μαζί μας...... στο 6932425259.
**********
 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
(για ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)
του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΠΕΛΛΑΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Έχοντας υπόψη:
• το πρακτικό Νο 6/12-04-2018 της ΕΔΠ
• το με αρ. πρωτ.1709/11-04-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρεις Κεντρικής Μακεδονίας με τον οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου της πρόσκλησης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης

με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΑΛΕΙ τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων : ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Iδιωτικοί φορείς και Νομικά Πρόσωπα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, Φορείς Δημοσίου Τομέα και Φυσικά Πρόσωπα (μόνο για την υποδράση 19.2.6.1)
να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο των παρακάτω Δράσεων:
ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»
ΔΡΑΣΗ 19.2.5: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα»
ΔΡΑΣΗ 19.2.6: «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών»
Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος της ΠΕ Πέλλας, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.885.500,00€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί Πόροι και ΕΓΤΑΑ).
Αναλυτικότερα, οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι εξής:
ΔΡΑΣΗ 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Υποδράση 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λ.π.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
Αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν να υλοποιηθούν βάσει της υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής/βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 500.000,00 €

Υποδράση 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κλπ.).
Μέσω της υπό-δράσης θα ενισχυθεί η δημιουργία ή η βελτίωση / αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του αγροτικού πληθυσμού, όπως αγροτικά ιατρεία, παιδικοί σταθμοί, δημιουργική απασχόληση και φροντίδα ηλικιωμένων – παιδιών – ΑΜΕΑ, Αθλητικές εγκαταστάσεις. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 150.000,00 €

Υποδράση 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (πχ σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ.).
Ενισχύονται παρεμβάσεις δημιουργίας, βελτίωσης ή επέκτασης υποδομών αναψυχής καθώς και τουριστικών υποδομών δημόσιας χρήσης.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 355.500,00 €


Υποδράση 19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η υπο-δράση περιλαμβάνει ενέργειες προβολής, ανάδειξης και αξιοποίησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής παρέμβασης.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 80.000,00 €

Υποδράση 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/ συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια κ.λ.π)
Αφορά στην εκτέλεση έργων - ενεργειών που συνδέονται με την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησής καθώς και στην εκπόνηση των αντίστοιχων αναγκαίων μελετών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 350.000,00 €

Δράση 19.2.5: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα
Υποδράση 19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Η περιλαμβάνονται έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε μονάδες μεταποίησης οι οποίες θα συνδέονται με γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των αντίστοιχων προϊόντων.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 400.000,00 €

Δράση 19.2.6: Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών
Υποδράση 19.2.6.1.1 Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα..
Περιλαμβάνονται ενέργειες που στοχεύουν στην πρόληψη ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών,
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 50.000,00 €

Σημειώνεται ότι για όλες τις Υποδράσεις το ποσοστό επιχορήγησης είναι:
α) για επενδύσεις χωρίς κέρδη, έως 100%
β) για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος της εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, και μόνο για πράξεις που εντάσσονται στις υποδράσεις 19.2.4.2, 19.2.4.4 και 19.2.4.5 το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Δευτέρα 16 Απριλίου 2018
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018
Επιπρόσθετα, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.) στην Έδεσσα επί της οδού Σακελλαροπούλου 14 & Φιλελλήνων γωνία, εντός επτά ημερολογιακών ημερών και έως την ώρα 15:00, από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης, ήτοι έως Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινήσεις υπεύθυνοι είναι οι κ.κ. Καλτσίδης Ιωάννης και Γαβριηλίδης Γεώργιος τηλέφωνο 23810 24858, e-mail: anpe@otenet.gr

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.
Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο των πράξεων που εντάσσονται σ’ αυτό, τους κανόνες επιλεξιμότητας των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. www.anpe.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr .Η πλήρης πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την έδρα της ΑΝ.ΠΕ. είτε μέσω του διαδικτύου.
Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π.
Γιάννου Δημήτριος


 


    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  THΛ 2382042303 fax : 23820 42799  radio@toxotisfm.gr κιν. : 6932425259 

  Web Design Pella-Net