Κεντρική Μακεδονία

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού στο Γ.Ο.Ε.Β.

428Προβολές

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της
Περιφέρειας Κεντρικής Οικονομίας – Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας
ανακοινώνονται τα εξής:
“Α̟πό τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)
Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνεται η π̟ρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ
(18) ατόμων για την κάλυψη ε̟ποχικών ή π̟αροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β.
Π̟εδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, ̟που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την
Κεντρική του Υ̟πηρεσία και τις ̟περιφερειακές του οργανικές μονάδες, π̟ου
εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας) ό̟πως αυτές
̟περιγράφονται στη ΣΟΧ 4/2021 και δημοσιοποιήθηκε στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ με Α∆Α:
657Ρ46ΨΧΛΘ-Τ2Η.
Για π̟ερισσότερες ̟πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μ̟πορούν να
α̟πευθύνονται:
1. Στην Κεντρική Υ̟πηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 – Θεσσαλονίκη (υ̟πόψη Σ.
Μαυρο̟πούλου, με ανα̟πληρώτριες τις ∆. Γοριδάρη, Κ. Τέμ̟ου και Μ. Μ̟αντή,
τηλ.2310543860) α̟πό 8.00 π̟.μ. έως 14.00.
2. Στην Αλεξάνδρεια, Αριστοτέλους 25 (υ̟πόψη Α. Μηνο̟πούλου,
τηλ.2333023578) α̟πό 8.00 π̟.μ. έως 14.00.
3. Στα Γιαννιτσά, Π. Μελά 17 (υ̟πόψη Θ. Κο̟παράνη, τηλ.2382022730) α̟πό
8.00 π̟.μ. έως 14.00.
Οι υ̟ποψήφιοι μ̟πορούν να αναζητήσουν τα έντυ̟πα των αιτήσεων: α) στον
ΓΟΕΒ στις ανωτέρω διευθύνσεις β) στο δικτυακό τό̟πο του ΓΟΕΒ
( www.goev-ptl.gr )”

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.