Αγροτικά

Αντικατάσταση κυψελών-μετακινήσεις μελισσοσμηνών

1.2kΠροβολές

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας σας ενημερώνει
ότι ξεκίνησε η κατάθεση δικαιολογητικών για τις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός
για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών) και 3.2
«Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών) για το έτος 2019.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (Αντικατάσταση των κυψελών)

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του προγράμματος αντικατάστασης κυψελών είναι οι μελισσοκόμοι που έχουν στην κατοχή τους 20 κυψέλες και άνω και έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο
Ο δικαιούχος μελισσοκόμος μπορεί να αντικαταστήσει το 10% των κατεχόμενων κυψελών διαχείμασης.
Η αξία της κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθορίζεται μέχρι του ποσού των τριάντα ευρώ χωρίς ΦΠΑ (30,00€)

Δικαιολογητικά (Αντικατάστασης κυψελών)
1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου
2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης κυψελών διαχείμασης
3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση – δήλωση στοιχεία, όσο και τα αντίστοιχα στα φορολογικά έντυπα είναι αληθή, ότι θα διατηρήσουν τις κυψέλες αντικατάστασης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύουν στις Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές και ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης, προσκομίζω ακριβές φωτοαντίγραφα δελτίων αποστολής – τιμολόγια αγοράς κυψελών διότι είμαι υποχρεωμένος σύμφωνα με τον κώδικα φορολογικών στοιχείων να τειρώ τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο μου.
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (Μετακινήσεις)

Α. Δικαιούχοι
Δικαιούχοι προγράμματος Οικονομικής Στήριξης τις νομαδικής μελισσοκομίας (Μετακινήσεις μελισσών) είναι
1. Ο κάτοχος 110 κυψελών και άνω (σύμφωνα με την δήλωση διαχείμανσης)
2. Που είναι επαγγελματίας αγρότης που διαθέτει σχετική βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών (ΜΑΕΕ) από το ΚΕΠΥΕΛ .
3. Και σύμφωνα με τα στοιχεία της ποιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης Ε1 και Ε3 έχει ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής παραγωγής 5.000€
4. Θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο
5. και πληρωμένες τις υποχρεώσεις τους στον ΟΓΑ

Β. Νέοι Αγρότες
Οι αγρότες που εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών από την καταληκτική ημερονημία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ακαθάριστης αξίας 5.000 € και άνω καταθέτοντας σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (απόφαση ένταξης νέων αγροτών).

Γ. Συνταξιούχοι του ΟΓΑ
Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι είναι κάτοχοι 110 κυψελών διαχείμανσης είναι δικαιούχοι όταν έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο και αποδεικτικό έγγραφο του είδους της σύνταξής τους.

Δ. Επιπλέον διευκρινίσεις
Οι μελισσοκόμοι που πληρούν τις προηγούμενες προϋποθέσεις δικαιούνται την ενίσχυση στην περίπτωση που:
Α) έχουν μετακινήσει παραγωγικά μελίσσια σε απόσταση πάνω από 50 χιλιόμετρα
Β) ενισχύεται μέρος της δαπάνης μετακίνησης κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα υποβολής της αίτησης έως 1 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Συνημμένα (Ο αιτών καταθέτει μόνο τα συνημμένα που δεν υπάρχουν στη ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ ή στο ΚΜ):
1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου
2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης κυψελών διαχείμασης
3. Φωτοαντίγραφο της πιο πρόσφατης κατά την υποβολή της αίτησης, πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)
4. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίας αγρότης
5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας με τη σφραγίδα θεώρησης του βιβλιαρίου ΟΓΑ ή ασφαλιστική ενημερώτητα από τον ΟΓΑ
6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού – αγροτομελισσοκομικού αυτοκινήτου
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση – δήλωση στοιχεία, όσο και τα αντίστοιχα στα φορολογικά έντυπα είναι αληθή, ότι θα διατηρήσουν τις κυψέλες αντικατάστασης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύουν στις Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές και ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης.
8.Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
9. Για τους συνταξιούχους Βεβαίωση από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ (κάτοχος σύνταξης).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προγραμμάτων μελισσοκομίας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι 21 Ιανουαρίου 2019 (Ημέρα Δευτέρα) με αριθμό πρωτοκόλλου στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας στην Διεύθυνση: Θέρμη Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57001 e-mail: kmkmakedonias@gmail.com

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελισσοκόμων οι επόπτες μελισσοκομίας θα προσέλθουν για την παραλαβή των αιτήσεων στις 8-1-2019 στον Δήμο Αλμωπίας και στις 10-1-2019 στο Διοικητήριο Έδεσσας 3ο όροφο γραφείο 302 Α από τις 10:00 – 14:00.
Για περισσότερες διευκρινήσεις πληροφορίες στην ΔΑΟΚ Πέλλας στην υπεύθυνη Αικ. Καλαϊτζίδου τηλ.2381351398

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.