Δ. Σκύδρας

Απάντηση του Στάθη Ανδρεάδη για την στάση της αντιπολίτευσης στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης 21-12-2020

528Προβολές

Σε επανειλημμένα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο οι επτά Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αναφέρθηκαν στον τρόπο που διηύθυνα την συζήτηση στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης 21-12-2020.

Επιτρέψτε μου να διατυπώσω την δική μου γνώμη για όσα ειπώθηκαν:

  • Μου καταλογίζει η αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας ότι αγνόησα την αίτηση της Δημοτικής Συμβούλου κ. Παπαδοπούλου Μάγδας που ζητούσε οι συνεδριάσεις να γίνονται είτε δια ζώσης, είτε με τηλεδιάσκεψη.

Απάντηση: Σύμφωνα με το νόμο και τις οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών για τον τρόπο συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού, είχαμε την δυνατότητα να συνεδριάζουμε με τρεις τρόπους: α) δια ζώσης τηρώντας τις αποστάσεις και με μάσκες, β) με τηλεδιάσκεψη και γ) δια περιφοράς όλων των θεμάτων προς συζήτηση, σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Επιλέξαμε με την υπηρεσία τον τρίτο τρόπο για μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και λόγω αδυναμίας πολλών δημοτικών συμβούλων να συνδεθούν σε τηλεδιάσκεψη. Με τον τρίτο τρόπο, δηλ. «δια περιφοράς όλων των θεμάτων προς συζήτηση», όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν την δυνατότητα να μελετήσουν τα θέματα και να διατυπώσουν την γνώμη τους, χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς μιας τηλεδιάσκεψης ή δια ζώσης συνεδρίασης. Ακόμα και γραπτώς θα μπορούσαν να στείλουν την γνώμη τους, και πολλοί έστειλαν mail. Συνεπώς κανένας περιορισμός δεν υπήρξε στο δημοκρατικό δικαίωμα έκφρασης γνώμης. Το μόνο που συνέβη, είναι ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους να μελετήσουν τα θέματα και να πουν την γνώμη τους. Πράγματι η δημοκρατία και η συμμετοχή έχει κόπο και αυτοί δεν θέλησαν να κοπιάσουν. Κρίμα!

Τέλος, επισημαίνω την αναφορά του κ. Πορτοκαλίδη Χ. ότι δεν στερήθηκαν το δικαίωμα τοποθέτησής τους. Μάλιστα οι αποφάσεις και οι τοποθετήσεις τους έλαβαν δημοσιότητα. Ενημερώνονταν για το αποτέλεσμα των συνεδριάσεων και δεν στερήθηκαν κανένα δικαίωμά τους. Εμείς εφαρμόσαμε το νόμο.

  • Αντέδρασαν έντονα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης γιατί σε κάποια θέματα που επέλεξαν να «ψηφίζουν παρών», ζήτησα να εξηγήσουν την ψήφο τους. Με κατηγόρησαν μάλιστα για ειρωνική διάθεση απέναντί τους.

Απάντηση: Χωρίς καμιά ειρωνική διάθεση, τους ζήτησα να μας εξηγήσουν τι σημαίνει το «παρόν». Συμφωνούν ή διαφωνούν και πού; Ο πολίτης δεν δικαιούται να ξέρει ποια είναι η θέση τους καθενός μας; Είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι «κατά τη γνώμη μου το «παρόν» σημαίνει ή έχω άγνοια του θέματος, ή άγνοια να τοποθετηθώ, ή άγνοια να πάρω θέση». Επέμεναν να μην εξηγούν την ψήφο τους. Μάλιστα η κ. Παπαδοπούλου Μάγδα , ισχυρίστηκε ότι «την ψήφο μας μπορούμε να την αιτιολογήσουμε, μπορούμε και να μην την αιτιολογήσουμε». Πολύ σωστά! Ο καθένας κρίνεται από τις απαντήσεις που δίνει. Ο πολιτικός λόγος, η πολιτική θέση και άποψη απαιτείται να είναι αιτιολογημένη και μάλιστα επαρκώς.

Πώς να εξηγήσει κανείς ότι ο κ. Σπανός και η κ. Παπαδοπούλου ψήφισαν «παρόν» για τους ισολογισμούς – αποτελέσματα χρήσης οικονομικών ετών 2018 – 2019, όταν δηλαδή ήταν αντιδήμαρχοι;

  • Λόγος αντιπαράθεσης στην τηλεδιάσκεψη στάθηκε η συγκρότηση τριών επιτροπών. Οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης καταψήφισαν τη συγκρότηση τριών επιτροπών διότι όπως είπαν διαφωνούν με τα μέλη που ορίστηκαν σ’ αυτές. Μάλιστα, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πορτοκαλίδης Χαρίτων τόνισε ότι «δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους υπαλλήλους που βάλατε στις επιτροπές”.

Απάντηση: Πρόκειται για τις παρακάτω επιτροπές: α) Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων του Δήμου Σκύδρας 2021. Η πρόταση της εισήγησης ήταν: Τακτικά μέλη οι: Γεραντίδης Χαρ., Τερζίδης Κων. δημοτικοί σύμβουλοι και υπάλληλος ο Καρυπίδης Βασίλης, β) Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών  2021. Η πρόταση της εισήγησης ήταν: Τακτικά μέλη: Πορτοκαλίδης Δημήτρης, Καρυπίδης Βασίλης και Γιαγιόγλου Μιχάλης υπάλληλοι του Δήμου, γ) Συγκρότηση Επιτροπής  Παραλαβής Υπηρεσιών 2021. Η πρόταση της εισήγησης ήταν: Τακτικά μέλη: Λιάμπας Θανάσης, Καρυπίδης Βασίλης και Γιαγιόγλου Μιχάλης.

Οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι διαφωνούν με τα μέλη που ορίστηκαν σ’ αυτές γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στους υπαλλήλους που βάλαμε στις επιτροπές. Ας μας έλεγαν την γνώμη τους και σε ποιους υπαλλήλους έχουν εμπιστοσύνη και σε ποιους όχι! Δηλαδή ο κ. Πορτοκαλίδης Χαρίτων δεν εμπιστεύεται τον ίδιο τον αδελφό του, που ορίστηκε μέλος της επιτροπής.

Καταλαβαίνουν ότι με αυτό τον ισχυρισμό τους προσβάλουν όλους τους υπαλλήλους του Δήμου; Ντροπή!

  • Στην τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου ήρθαν προς ψήφιση 4 εγκρίσεις αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής, που αφορούσαν τροποποιήσεις της αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου της Σκύδρας, που αφορούν: 1. Το Ο.Τ. 54 με τον χαρακτηρισμό χώρου διοίκησης (υπηρεσίες Δήμου), 2. Το Ο.Τ. 30 Α με τον χαρακτηρισμό χώρου τοπικών υπηρεσιών Πρόνοιας, 3. Το Ο.Τ. 65 με την επέκταση του χαρακτηρισμένου χώρου Εκκλησίας για την ανέγερση Ιερού Ναού, 4. Του τεμαχίου με αριθμ 364 Α με τον χαρακτηρισμό χώρου στάθμευσης.

Ειδικότερα: α) με την υπ΄ αριθμ. 11665/22-2-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, έγινε ανάκληση της αριθμ. Α.Π. 21293/1-9-1996 Απόφασης Νομάρχη Πέλλας, το ως άνω τεμάχιο (αφορά τον χώρο της ΓΕΣΠΟΒ απέναντι από το 1ο Δημοτικό Σχολείο) επανέρχεται εκ νέου στην κυριότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) με την υπ΄ αριθμ. 44768/6-8-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, έγινε ανάκληση της αριθμ. Α.Π. 12464/18-7-1956 Απόφασης Νομάρχη Πέλλας, το ως άνω τεμάχιο (αφορά στο αριθμ. 346 οικόπεδο συνοικισμού Σκύδρας της διανομής του Υπουργείου Γεωργίας στην περιοχή της Πλ. Σαφραμπόλεως συνολικού εμβαδού 477τ.μ.) επανέρχεται εκ νέου στην κυριότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων.

γ)  με την υπ΄ αριθμ. 12184/17-5-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, έγινε ανάκληση της αριθμ. Α.Π. 14288/22-8-1956  Απόφασης Νομάρχη Πέλλας, το ως άνω τεμάχιο  (αριθμ. 355 οικόπεδο συνοικισμού Σκύδρας της διανομής του Υπουργείου Γεωργίας συνολικού εμβαδού 1022τ.μ.) επανέρχεται εκ νέου στην κυριότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων.

δ)  με την υπ΄ αριθμ. 28208/16-5-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, έγινε ανάκληση της αριθμ. Α.Π. 3660/4-3-1958  Απόφασης Νομάρχη Πέλλας, το ως άνω τεμάχιο (το αριθμ. 364Α τεμαχίου διανομής συνοικισμού Σκύδρας έκτασης 679 τ.μ. Υπουργείου Γεωργίας) επανέρχεται εκ νέου στην κυριότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η αντιπολίτευση αναφέρθηκε στο «σημαντικό» ρόλο του «πολίτη Σκύδρας» κ.  Κακουλίδη Πεφτούλιου, για τον οποίο ζητήθηκε να τον ανακηρύξουμε «Δημοτικό ευεργέτη».

Απάντηση:

Την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων προκάλεσε, όχι ένας οποιοσδήποτε πολίτης, αλλά ο υπάλληλος του Δήμου Σκύδρας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κακουλίδης Πεφτούλιος. Ο εν λόγω υπάλληλος και όχι απλός πολίτης, χρησιμοποίησε το αρχείο του Δήμου, αξιοποίησε το σύνολο του εργασιακού του χρόνου, χρησιμοποίησε την εργασία άλλων υπαλλήλων του Δήμου και επί 25 χρόνια πληρώνεται τον παχυλό μισθό του από το Δήμο για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Όπως γράφει ο ίδιος «την διαπλάτυνση και την διάνοιξη της οδού Χαρωνίτου από τις αποθήκες της Ένωσης μέχρι και πίσω από τις Αποθήκες της Αγροτικής τράπεζας κατά μήκος της οδού, την είχα ξεκινήσει από το 1995», και την είχε ξεκινήσει ως υπάλληλος του Δήμου Σκύδρας, ενεργώντας, κατ΄εντολήν των προϊσταμένων του,  ως όφειλε.

Όλοι οι δήμαρχοι που πέρασαν τα  τελευταία 25 χρόνια είχαν κατά καιρούς ασχοληθεί με την διεκδίκηση αυτών των ακινήτων, από τον ΟΣΕ, από την Αγροτική Τράπεζα, από το υπ. Εθνικής Άμυνας κλπ. Ο πολιτικός μηχανικός και επί 25 χρόνια και πλέον, υπάλληλος του Δήμου, όφειλε να οργανώσει την διεκδίκηση και να υλοποιήσει μέσα από την γραφειοκρατία την εκφρασμένη πολιτική βούληση. Γιατί οι Δήμαρχοι αλλάζουν, εκείνος όμως παραμένει υπάλληλος και οφείλει να διατηρεί στο αρχείο του Δήμου, την λεγόμενη «θεσμική μνήμη». Προς το παρόν λοιπόν, επανήλθαν τα διεκδικούμενα ακίνητα στον αρχικό ιδιοκτήτη τους.  ‘Όπως  αναφέρεται και στην εισήγηση, «επανέρχονται εκ νέου στην κυριότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων» και όχι στην κυριότητα του Δήμου Σκύδρας. Είμαστε μακριά ακόμα από το να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου, αλλά εδώ είμαστε για να το διεκδικήσουμε!

Δηλαδή η αντιπολίτευση δεν κατάλαβε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ούτε την ουσία της υπόθεσης, την ουσία των διεκδικήσεων, θεωρώντας ότι τα ακίνητα, ήδη περιήλθαν στο Δήμο!!

Ισχυριζόταν ότι ένας δημότης κατάφερε να περιέλθουν ακίνητα στο Δήμο Σκύδρας, ενώ ουδόλως συνέβη κάτι τέτοιο, τα ακίνητα επανήλθαν στην κυριότητα του Δημοσίου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν επιτεύχθηκε αυτό από έναν δημότη, αλλά από υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας. Η αντιπολίτευση των επτά, μιλούσε για μεγάλη επιτυχία του δημότη, τον όποιο πρέπει να ανακηρύξουμε σε ευεργέτη (!) και να τον ευχαριστήσουμε δημόσια, αγνοώντας τα βασικά, ότι η υπαλληλική ιδιότητα του δημότη ήταν αυτή που του έδωσε τη δυνατότητα των ενεργειών αυτών και αν όπως ισχυρίστηκαν είναι μεγάλη επιτυχία, τότε η επιτυχία πιστώνεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκύδρας, που εντός της οποίας ενήργησε.

Και επειδή ο τόπος μας είναι μικρός και ξέρει ο ένας τον άλλον σαν κάλπικη δεκάρα, καλό είναι να λέμε και καμιά αλήθεια:

Ο Κακουλίδης Πεφτούλιος, ως υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας οφείλει να λειτουργεί βάσει συγκεκριμένων κανόνων, όπως κάθε υπάλληλος.  Υπάρχει μία ιεραρχία και οποιαδήποτε ιδέα ή πρωτοβουλία ή ενέργεια συζητείται και αναλύεται, τίθενται προτεραιότητες και ιεραρχούνται οι ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να είναι δυνατή η υλοποίησή τους. Και πάντως σε συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων και της πολιτικής ηγεσίας του Δήμου.

Η αλήθεια είναι ότι ο εν λόγω υπάλληλος συχνά καταφερόταν κατά της Δημοτικής Αρχής στον τύπο, δηλώνοντας ότι τάχα δεν ενδιαφέρεται για το δημόσιο συμφέρον! Ενέργειες, που εν πολλοίς, αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα για δημόσιο υπάλληλο.

Η παραχώρηση των ακινήτων είχε γίνει με συγκεκριμένες ρήτρες ώστε μετά το πέρας της χρήσης τους να επιστρέψουν στον αρχικό ιδιοκτήτη τους (το Υπ. Ανάπτυξης και Τροφίμων). Εννοείται ότι αυτό θα συνέβαινε ούτως ή άλλως δεδομένου ότι δεν υπήρχε περίπτωση να δηλωθούν στο κτηματολόγιο χωρίς τίτλους και παραχωρητήρια από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θέλω να πω με τα παραπάνω ότι ο επί 25 χρόνια καλοπληρωμένος υπάλληλος του Δήμου, που μας έφερε προς ψήφιση 4 τροποποιήσεις των χρήσεων γης σε συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα προκειμένου κάποια ακίνητα που ανήκουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων να διεκδικηθούν από το Δήμο για συγκεκριμένους σκοπούς δεν έκανε καμιά μεγάλη ευεργεσία.  Έκανε το αυτονόητο! Και είναι ύβρις απέναντι στους συνεπείς υπαλλήλους του Δήμου, απέναντι σε όλη την κοινωνία που από τους φόρους της πληρώνεται  όλο το Δημόσιο, να γίνονται τέτοιες προτάσεις για να ανακηρυχθεί «Δημοτικός ευεργέτης» ένας υπάλληλος επειδή απλώς έκανε τη δουλειά του και σε συνθήκες που προαναφέραμε.

Συνεπώς όσοι από την αντιπολίτευση έκαναν λόγο για  «ιστορικό γεγονός» ή για «Δημοτικό Ευεργέτη» μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτούν πριν φέρουν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση για ανδριάντα, γιατί θα γελάνε και οι πέτρες μαζί τους!

Ευχές για το νέο έτος!

Το 2020 ανήκει και επίσημα στο παρελθόν… Το 2021, μια  χρονιά, που ολόκληρη η ανθρωπότητα, αναμένει πολλά, καθώς θέλει να κτίσει επιτέλους τα όνειρά της  και να ζήσει όσα της στέρησε το προηγούμενο έτος.

 

Όσα ζήσαμε και μάθαμε το 2020, ας αποτελέσουν μαθήματα ζωής για όλους μας και ο κορωνοϊός, παρόλο που θα είναι μια πληγή ανεπούλωτη στις μνήμες μας, αφού ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση τη χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε, ας είναι η απαρχή για ένα καλύτερο μέλλον. Ένα μέλλον, που η ανθρωπότητα έμαθε να αλληλοβοηθά, να συνεργάζεται και να έχει ως πρώτιστο μέλημα της, την υγεία.

Ευχή όλων μας, η νέα χρονιά να αφήσει πίσω της τον κορωνοϊό που ταλανίζει ακόμη ολόκληρο τον κόσμο και να πάψει πλέον να θεωρείται πανδημία

Εύχομαι σε όλο τον κόσμο Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά!

Ας είναι το 2021 η χρονιά που θα αφήσει μακριά κάθε ασθένεια…

Ας είναι το 2021 η τελευταία χρονιά που βρίσκει μόνους, όσους τέτοιες μέρες, είναι μόνοι…

Ας είναι το 2021 η χρονιά που θα φέρει μόνο χαμόγελο σε όλους τους ανθρώπους…

Ας είναι η χρονιά για την εξάλειψη της φτώχειας…

Ας είναι η χρονιά που θα κερδίσει η αγάπη και η αλληλεγγύη…

Χρόνια πολλά σε όλους!

 

        Ανδρεάδης Στάθης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.