Πολιτική

Γιάννης Σηφάκης: Χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΣ η ΔΕΥΑ Αλμωπίας

1.3kΠροβολές

 με 2.707.926,18 € για αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Αριδαίας 34.176,17m  καθώς και για νέους αγωγούς ύδρευσης σε Αρχάγγελο, Φούστανη, Όρμα και Λουτράκι και αντλιοστάσιο στην Αγάθη

Το έργο αυτό αποτελεί σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση που βελτιώνει την ποιότητα των κατοίκων της Αλμωπίας

Το έργο αυτό με την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Αριδαίας , η ολοκλήρωση του αποχετευτικού της Αριδαίας ( μαζί με τον βιολογικό καθαρισμό που πρέπει να προωθηθεί άμεσα) και η μεγάλη προσπάθεια για την ωρίμανση της εξόδου προς Βορρά Πρόμαχοι – Kavadarci μαζί με την μελέτη για την δυνατότητα παροχέτευσης φυσικού αερίου στην Αριδαία βάζουν την Αλμωπία στον αναπτυξιακό χάρτη μετά από πολλά χρόνια υποβάθμισης και εγκατάλειψης.  

Το φυσικό αντικείμενο του έργου ( όπως μελετήθηκε και υποβλήθηκε από την ΔΕΥΑ Αλμωπίας ) είναι :

Α. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ TOY ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

Το νέο δίκτυο ύδρευσης αποτελείται από τους αγωγούς HDPE 10 atm. Οι διάμετροι των αγωγών που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: Φ63,Φ75, Φ90, Φ110, Φ140, Φ160, ενώ υπάρχει ήδη εγκατεστημένος αγωγός Φ400 που μεταφέρει το πόσιμο νερό από την δεξαμενή προς τον οικισμό. Οι κόμβοι του δικτύου είναι 374.

Στον αγωγό μεταφοράς από την δεξαμενή προς τον οικισμό, τοποθετείται βαλβίδα μείωσης πίεσης ώστε η πίεση του δικτύου να διατηρείται σε επίπεδα που θα αποτρέψουν βλάβες στο εσωτερικό δίκτυο.

Το δίκτυο ξεκινάει από τρία σημεία που ενώνονται με τον αγωγό μεταφοράς Φ400 σε φρεάτια στις θέσεις των κόμβων Κ3, Κ1 και Κ332. Από εκεί,  και αφού παρεμβάλλονται εκ νέου μειωτές πίεσης που διατηρούν τις πιέσεις στους εσωτερικούς κόμβους του δικτύου από 2 έως 3,2 ατμόσφαιρες, διοχετεύονται με αγωγούς πολυαιθυλενίου Φ110 για τους δύο πρώτους και Φ160 για τον τρίτο στο υπόλοιπο βρογχωτό δίκτυο και στα ακτινωτά σημεία του δικτύου.

Η διάταξη του δικτύου είναι μικτή, δηλαδή υπάρχουν βρόγχοι που εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση στην απώλεια των πιέσεων, και από τις κορυφές των βρόγχων εκκινούν οδεύσεις προς περιοχές με μειωμένη ζήτηση που η ενσωμάτωση βρόγχων για την εξυπηρέτηση τους κρίνεται περιττή.

Ο σχεδιασμός του δικτύου βασίστηκε στην διατήρηση της πίεσης και της παροχής του εξυπηρετούμενου οικισμού σε επίπεδα από 19 έως 31 m.

Η ελάχιστη απαιτούμενη πίεση (Ραπαιτ.), σε  κάθε κόμβο του δικτύου είναι 16.50 μ. και προκύπτει αν στο μέγιστο επιτρεπόμενο  ύψος  κτιρίων (Η),  προσθέσουμε  2μ της στέγης, 3μ που είναι απόθεμα πιεζομετρικού φορτίου (χρήση ηλιακών θερμοσίφωνων  κ.λπ.) και 3μ  που  είναι οι απώλειες εντός των κτιρίων. Σημειώνεται ότι η  απαιτούμενη  πίεση   προσμετράται   από  το ύψος  του  δρόμου.

Η χάραξη του δικτύου ύδρευσης αποτελείται από αγωγούς συνολικού καθαρού μήκους 34.176,17m.

Ο χάνδακας στον οποίο θα τοποθετηθούν οι αγωγοί μεταβάλλεται ανάλογα με τη διάμετρο του αγωγού. Για αγωγούς με διάμετρο Φ63 mm έως και Φ90 mm, ο χάνδακας θα έχει βάθος 0.80 μ και πλάτος 0,70 μ. ενώ για αγωγούς με διάμετρο Φ110 mm έως Φ160 mm ο χάνδακας θα έχει πλάτος 0,80 μ. με το ίδιο βάθος. Ο πυθμένας του χάνδακα αυτού θα πρέπει να διαμορφωθεί, ώστε να είναι επίπεδος χωρίς πέτρες και άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

Τα φρεάτια των δικλείδων ελέγχου, αερεξαγωγού και εκκένωσης είναι τετραγωνικής διατομής, ενώ τα φρεάτια μείωσης πίεσης θα είναι ορθογωνικής διατομής. Τα φρεάτια αλλαγής πορείας ή διακλάδωσης θα είναι προκατασκευασμένα.

Οι συρταρωτές δικλείδες διακοπής ροής των πρωτευόντων αγωγών είναι συνολικά 324 και θα τοποθετηθούν σε ειδικά φρεάτια).

Στο δίκτυο προβλέπεται η χρήση βαλβίδων εκκένωσης, ενώ προβλέπεται και η χρήση 10 βαλβίδων εισαγωγής – εξαγωγής αέρα.

Επιπλέον, θα τοποθετηθούν τέσσερις  μειωτές πίεσης στους κόμβους prv-1,prv-2,prv-3 και prv-4.

Τέλος,  προβλέπεται  η  τοποθέτηση 8 στομίων πυρόσβεσης.

 

Β. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

 

Τ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Θα κατασκευαστούν τρεις -3- αγωγοί

Αγωγός εξωτερικού δικτύου μήκους 475m

Αγωγός μεταφοράς Β μήκους 538m

Αγωγός μεταφοράς Γ μήκους 310m

Όλοι οι αγωγοί θα είναι από HDPE κατάλληλης αντοχής και διαμέτρου όπως περιγράφονται στα τεύχη και στα σχέδια της μελέτης.

 

Τ.Κ. ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ

Θα κατασκευαστεί αγωγός εξωτερικού δικτύου 1184m από HDPE κατάλληλης αντοχής και διαμέτρου όπως περιγράφεται στα τεύχη και στα σχέδια της μελέτης.

 

Τ.Κ. ΟΡΜΑΣ

Θα κατασκευαστεί αγωγός εξωτερικού δικτύου 2446m από HDPE κατάλληλης αντοχής και διαμέτρου όπως περιγράφεται στα τεύχη και στα σχέδια της μελέτης.

 

Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Θα κατασκευαστεί αγωγός εξωτερικού δικτύου 2229m από HDPE κατάλληλης αντοχής και διαμέτρου όπως περιγράφεται στα τεύχη και στα σχέδια της μελέτης.

 

Τ.Κ. ΔΩΡΟΘΕΑΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΑΘΗΣ

Θα γίνει αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

 

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.