Αγορά

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

761Προβολές

Ενεργή έως την Τρίτη 15 Οκτωβρίου θα παραμείνει η πρόσκληση του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», που συμπεριλαμβάνεται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016.

Μέσω του προγράμματος, ουσιαστικά δίνονται κίνητρα για τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται επενδυτικά κίνητρα για τους τομείς της μεταποίησης και της αγροδιατροφής (π.χ. σφαγεία, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, παραγωγή ξιδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες, επεξεργασία νέων/εναλλακτικών/καινοτόμων καλλιεργειών, ακατέργαστου καπνού, ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου, λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης κ.ά.).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 145 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, και τα 5 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Προϋποθέσεις

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στο συγκεκριμένο καθεστώς θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

✱ Δημιουργία νέας μονάδας.

✱ Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

✱ Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

✱ Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας μεγάλης επιχείρησης, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί, κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών.

✱ Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα. Συγκεκριμένα για:

✱ Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ.

✱ Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.

✱ ΚοινΣΕπ, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.