Εργασία

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

1.1kΠροβολές

Στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός κάθε αίτησης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως 150.000 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 6/2/2019 έως 19/4/2019
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση / μελέτη χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Επιχορήγηση / Επιδότηση: 50%

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
•να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
•να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) της πρόσκλησης», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των 3 αυτών διαχειριστικών χρήσεων
•να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
•1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
•2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
•5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
•Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
•Παρεμβάσεις για:
-εξοικονόμηση ενέργειας
-αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
-διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
•Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
•Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
-εξοικονόμηση ενέργειας
-αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
•Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
•Μεταφορικά μέσα
•μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
-έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
•Ψηφιακή προβολή
•Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
•Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
•Δαπάνες μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κλάδοι Αγροδιατροφής / Τροφίμων, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Υγείας, με επιδότηση έως και 65%

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
•να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης (όπως ορίζει το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) της πρόσκλησης).
•να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Από 6/2/2019 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000 ευρώ.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Επιδότηση από 50% έως 65%.
Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
•Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
•Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
•Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
•Ψηφιακή προβολή
•Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Τεχνικές μελέτες
•Μεταφορικά μέσα
•Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
•Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.