Πολιτική

Η λύση στο πρόβλημα της Ο.Π. «ΑΘΗΝΑ»

1kΠροβολές

Γιάννης Σηφάκης: Μπαίνει στη Βουλή με Υπουργική Τροπολογία η λύση στο πρόβλημα της Ο.Π. «ΑΘΗΝΑ» με την διάταξη που προώθησε ο Γιάννης Σηφάκης (απαλλαγή των απλών μελών)

Η Υπουργική τροπολογία του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εισέρχεται σε ένα από τα επόμενα νομοσχέδια που τώρα κατατίθενται προς ψήφιση στη Βουλή.

Απερρίφθη η άλλη «πρόταση» που είχε παρουσιαστεί όψιμα, με γνωμοδότηση παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γιατί θα δημιουργούσε άλλες δυσμενείς παρενέργειες, ήταν νομοτεχνικά άστοχη και ατελής και δεν θα επέλυε το πρόβλημα.       

Η νομοθετική διάταξη απαλλάσσει τα απλά μέλη αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών ( που δεν ήταν μέλη του ΔΣ και δεν είχαν διοικητική ευθύνη) και είχαν εισέλθει στην εταιρία πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4072/12 ( 04-11-2012)  από κάθε χρέος του είχε γεννηθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4072/12 ( 04-11-2012).

Ως γνωστόν τα απλά μέλη έγιναν μέλη στην ΟΠ «ΑΘΗΝΑ» από το 1993 ως το 2002 και τα χρέη γεννήθηκαν αυτά τα έτη και διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο του 2004.

Η Υπουργική τροπολογία του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δρασαγάκη ( και του Αναπληρωτή Υπουργού Στέργιου Πιτσιόρλα) που συνυπογράφουν οι  συναρμόδιοι Υπουργοί ( Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου, Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και Κατερίνα Παπανάτσιου ) είναι η ακόλουθη:

Υπουργική τροπολογία

Μεταβατικές άρθρου 294 ν. 4072/2012:

Ο παρών νόμος εφαρμόζεται και σε εταιρείες που κατά την έναρξη της ισχύος του δεν τελούν σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση

«Σε εταιρεία του άρθρου 270 εφόσον δεν είναι κερδοσκοπική, οι εταίροι ευθύνονται για τα χρέη της μέχρι του ποσού της αρχικής εταιρικής εισφοράς τους ή της μείζονος μεταγενέστερης , όταν  η είσοδός τους στην εταιρεία και η γέννηση των χρεών έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και δεν συμμετείχαν καθ΄οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας»

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, που περιορίζει την ευθύνη των εταίρων αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών (ΑμΚΕ) στο ποσό της αρχικής εταιρικής εισφοράς τους και μόνο, υπό την προϋπόθεση να απέκτησαν την εταιρική ιδιότητα και οι σχετικές οφειλές να γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του του ν. 4072/2012 (11-4-2012) και επιπλέον να μη συμμετείχαν καθ΄οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, αντιμετωπίζεται το κοινωνικό πρόβλημα, που έχει ήδη καταστεί οξύ, ιδίως στις αγροτικές περιφέρειες, της εις ολόκληρον ευθύνης εταίρων, οι οποίοι αφενός δεν είχαν καμία ανάμιξη στη διαχείριση και διοίκηση των ΑμΚΕ και αφετέρου δεν προσδοκούσαν οικονομικά ωφελήματα από τη δράση τους, μέσω διανομής κερδών ή άλλου τρόπου.

Η επιεικής αυτή  νομοθετική ρύθμιση επιβάλλεται και από τη συνταγματική αρχή της ασφάλειας δικαίου, που επιβάλλει ιδίως τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των εκάστοτε θεσπιζόμενων ρυθμίσεων και η οποία πρέπει να τηρείται με αυστηρότητα όταν πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους. Σημειωτέον δε ότι σε όλα τα καταστατικά των ΑμΚΕ, που συνεστήθησαν πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 270 του ν. 4072/2012, ρητά αναγράφεται ότι η λειτουργία αυτών των εταιρειών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του ΑΚ, με βάση τις οποίες προσδιορίζεται η ευθύνη των απλών εταίρων των ΑμΚΕ στο ποσό της αρχικής εταιρικής εισφοράς. Δηλαδή, όταν τα απλά μέλη αποφάσισαν να συμμετάσχουν ως εταίροι σ΄ αυτήν την νομική μορφή εταιρείας, γνώριζαν ότι ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους και προφανώς δεν θα συμμετείχαν εάν εγνώριζαν ότι ευθύνονται και με την προσωπική τους περιουσία, παρότι δεν συμμετέχουν στη διοίκηση αυτών των εταιρειών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού    Προϋπολογισμού, τα δε βεβαιωμένα χρέη δεν διαγράφονται.

Η Υπουργική τροπολογία πήρε τον δρόμο για την Βουλή και θα εισέλθει σε ένα από τα άμεσα επόμενα νομοσχέδια που τώρα κατατίθενται προς ψήφιση.

Με γνωμοδότηση παρέδρου του Νομικού συμβουλίου του Κράτους απερρίφθη η άλλη πρόταση που κατατέθηκε (ενώ είχε ήδη ολοκληρωθεί και είχε γίνει αποδεκτή από τους προαναφερόμενους Υπουργούς η λύση που τελικώς κατατίθεται στη Βουλή) με το σκεπτικό ότι τυχόν υιοθέτηση της  θα έχει άλλες δυσμενείς παρενέργειες  και δεν λύνει συνολικά το πρόβλημα. Είναι νομοτεχνικά άστοχη και ατελής και προτείνει την επέκταση του περιορισμού της ευθύνης και στα μέλη των κερδοσκοπικών αστικών εταιριών που πάντα ευθύνονταν για τις υποχρεώσεις της εταιρίας και πριν από τον Ν. 4072/2012, κάτι που δεν μπορεί να γίνει δεκτό.

 

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.