Πολιτική

Θεοδώρα Τζάκρη: «Με Ερώτησή της στη Βουλή ζητά να ενταχθεί για ενίσχυση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας (Καϊμακτσαλάν)»

45Προβολές

Μετά την ένταξη τα δύο πρώτων χιονοδρομικών κέντρων που αφορούν στο
«Ανήλιο» και στα «3-5 Πηγάδια», ύψους 10 εκ. € το καθένα, στο έργο
«Αναβάθμισης χιονοδρομικών κέντρων» του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας με προϋπολογισμό 53,3 εκ. € και με δεδομένο ότι το
χιονοδρομικό κέντρο Βόρας – Καϊμακτσαλάν είναι 8ο στη σειρά υποβολής,
γεγονός που δείχνει ότι το εν λόγω αίτημα δεν πρόκειται να προλάβει να
αξιολογηθεί λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων, η Βουλευτής Πέλλας και
Γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μαζί με τους Τομεάρχες Οικονομικών και
Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Νίκο Παππά και κ. Καλλιόπη Βέττα κατέθεσαν
Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας και Τουρισμού με
την οποία τους ρωτούν:
(1) Με βάση ποια στοιχεία αποφασίστηκε η κατανομή των πόρων στα έργα του
Υπουργείου Τουρισμού που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ,
(2) Στην περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετοι πόροι από άλλα έργα του
Ταμείου (πχ από την αναβάθμιση μαρινών), προτίθεστε να μεταφέρετε
αυτούς τους πόρους στο έργο «αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων»
προκειμένου να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χιονοδρομικά
κέντρα,
(3) Αν προτίθενται να προχωρήσουν σε επανεξέταση των κριτηρίων ένταξης
των αιτήσεων στο έργο «Αναβάθμισης χιονοδρομικών κέντρων» του ΤΑΑ,
ώστε η ένταξη να στηρίζεται σε πιο ουσιαστικά και ποιοτικά στοιχεία της
αίτησης και όχι μόνο στη χρονική υποβολή της αίτησης και
(4) Με δεδομένο ότι το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας (Καϊμακτσαλάν) αποτελεί
κορυφαίο χειμερινό προορισμό στην ΠΕ Πέλλας, εισφέροντας σημαντικά
στο τοπικό ΑΕΠ, ποιες θα είναι οι ενέργειες τους προκειμένου να
ενταχθεί στο έργο «Αναβάθμισης χιονοδρομικών κέντρων» του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ώστε να επωφεληθεί αυτών των
πολύτιμων πόρων του Ταμείου για την αναβάθμισή του.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

«

Αθήνα, 10 Απριλίου 2024

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς
 Τουρισμού και
 Οικονομίας και Οικονομικών
Θέμα: «Ένταξη της αναβάθμισης του χιονοδρομικού κέντρου Βόρας
(Καϊμακτσαλάν), στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»
Τα χιονοδρομικά κέντρα στη χώρα συμβάλλουν σημαντικά στην τόνωση του
ορεινού τουρισμού συμμετέχοντας στην αλυσίδα που διασφαλίζει τη
βιωσιμότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των κατοίκων των ορεινών
περιοχών της χώρας. Τα χιονοδρομικά κέντρα είναι ένας μοχλός ανάπτυξης των
ορεινών περιοχών και πάνω εκεί χτίζεται όλος ο υπόλοιπος ορεινός τουρισμός.
Το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας (Καϊμακτσαλάν) στην ΠΕ Πέλλας, αποτελεί
κορυφαίο χειμερινό προορισμό για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ στην Ελλάδα,
προσφέροντας μια σειρά από δραστηριότητες για επισκέπτες όλων των επιπέδων
δεξιοτήτων. Για την περαιτέρω βελτίωση του χιονοδρομικού κέντρου Βόρας
(Καϊμακτσαλάν), η ΕΤΑΔ ΑΕ που είναι ο διαχειριστής του, έχει υποβάλλει σχετική
πρόταση ένταξης του χιονοδρομικού κέντρου στο έργο «Αναβάθμισης χιονοδρομικών
κέντρων» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη», του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με προϋπολογισμό 53,3 εκ. € .
Ωστόσο σύμφωνα, με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού, το εν λόγω έργο
«Αναβάθμισης χιονοδρομικών κέντρων» του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας έχει πολύ μεγάλη ζήτηση αφού «σχεδόν όλα τα χιονοδρομικά
κέντρα της χώρας κατέθεσαν αιτήσεις ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, ζητώντας 100 εκ. € περισσότερα από όσα προβλέπει το έργο
«Αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων». Και θα εγκριθούν στη βάση της λογικής
«first come, first served», κατά σειρά χρονολογικής υποβολής των επενδυτικών
σχεδίων».
Ήδη εγκρίθηκαν τα δύο πρώτα αιτήματα που αφορούν στο «Ανήλιο» και στα «3-
5 Πηγάδια», ύψους 10 εκ. € το καθένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα
ένταξης του χιονοδρομικού κέντρου Βόρας (Καϊμάκτσαλαν) στο εν λόγω έργο

είναι 8ο στη σειρά υποβολής, γεγονός που δείχνει ότι η εν λόγω αίτηση δεν
πρόκειται να προλάβει να αξιολογηθεί λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων
των 53,3 εκ.€.
Επειδή τα χιονοδρομικά κέντρα αποτελούν μοχλό ανάπτυξης των ορεινών
περιοχών
Επειδή, το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας (Καϊμακτσαλάν) είναι πολύ σημαντικό
για την ορεινή περιοχή της Πέλλας συμβάλλοντας σημαντικά στο τοπικό ΑΕΠ.
Επειδή, τα κριτήρια κατάταξης των αιτήσεων είναι άδικα αφού στηρίζονται
αποκλειστικά και μόνο στο χρόνο υποβολής της αίτησης, αγνοώντας άλλα πιο
ουσιαστικά και ποιοτικά στοιχεία της αίτησης.
Επειδή, τα ποσά που τελικά διεκδίκησε η κυβέρνηση της ΝΔ από το ΤΑΑ επαρκούν
μόνον για την αναβάθμιση ελάχιστου αριθμού χιονοδρομικών σε σχέση με τα
ενδιαφερόμενα να ενταχθούν στο σχετικό πρόγραμμα,
Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:
(5) Με βάση ποια στοιχεία αποφασίστηκε η κατανομή των πόρων στα έργα του
Υπουργείου Τουρισμού που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ;
(6) Στην περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετοι πόροι από άλλα έργα του
Ταμείου (πχ από την αναβάθμιση μαρινών), προτίθεστε να μεταφέρετε
αυτούς τους πόρους στο έργο «αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων»
προκειμένου να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χιονοδρομικά
κέντρα;
(7) Προτίθεστε να προχωρήσετε σε επανεξέταση των κριτηρίων ένταξης των
αιτήσεων στο έργο «Αναβάθμισης χιονοδρομικών κέντρων» του ΤΑΑ,
ώστε η ένταξη να στηρίζεται σε πιο ουσιαστικά και ποιοτικά στοιχεία της
αίτησης και όχι μόνο στη χρονική υποβολή της αίτησης;
(8) Με δεδομένο ότι το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας (Καϊμακτσαλάν) αποτελεί
κορυφαίο χειμερινό προορισμό στην ΠΕ Πέλλας, εισφέροντας σημαντικά
στο τοπικό ΑΕΠ, ποιες είναι οι ενέργειες σας προκειμένου να ενταχθεί
στο έργο «Αναβάθμισης χιονοδρομικών κέντρων» του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ώστε να επωφεληθεί αυτών των
πολύτιμων πόρων του Ταμείου για την αναβάθμισή του;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Τζάκρη Θεοδώρα
Παππάς Νίκος
Βέττα Καλλιόπη»

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.