Πολιτική

Θεοδώρα Τζάκρη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης: «Βάλτε το φράγμα του Αλμωπαίου στο Ταμείο Ανάκαμψης»

371Προβολές

Κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησής της με θέμα «Κατασκευή του φράγματος Αλμωπαίου (Καλής)», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου, η Βουλευτής κ. Θεοδώρα Τζάκρη, σημείωσε αρχικά τη μεγάλη σημασία που έχει για το Νομό Πέλλας η κατασκευή του φράγματος Αλμωπαίου που θα εξυπηρετήσει αφενός την ορθολογική διαχείριση του υδατικού δυναμικού της περιοχής στηρίζοντας όλη τη διαδικασία της αγροτικής παραγωγής της περιοχής αφετέρου στην αντιπλημμυρική της θωράκιση. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ιστορικό του έργου, που  χρονολογείται από το 1990 καθώς και στις καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί με αποτέλεσμα να παρατείνεται η έναρξη κατασκευής ενός τόσο σημαντικού από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη έργου.

Ζήτησε κατά συνέπεια, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να την ενημερώσει για τους λόγους καθυστέρησης ολοκλήρωσης μιας τελευταίας επουδιώδους μελέτης που αφορά στην κατασκευή ενός δασικού δρόμου 100 μέτρων και της δημοπράτησης του έργου και επίσης για τις προθέσεις του Υπουργείου για την ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης για τη γεωργία.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λιβανός αναγνώρισε τη μεγάλη σημασία του έργου για την περιοχή της Πέλλας, επιβεβαιώνοντας την πολιτική βούληση να «προχωρήσει» το έργο μόλις ολοκληρωθεί και αυτή η επουσιώδης μελέτη και μάλιστα διατύπωσε την πρόθεσή του να το εντάξει για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης για τη Γεωργία.

Η κ. Τζάκρη κλείνοντας, σημείωσε ότι παρά το γεγονός ότι δεν δικαιολογείται αυτή η καθυστέρηση για την ολοκλήρωση μιας μελέτης για τη διάνοιξη ενός μικρού δασικού δρόμου, ωστόσο «κράτησε» την πρόθεση Υπουργείου να ολοκληρώσει το έργο και να το εντάξει για χρηματοδότηση στον κατάλογο των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το  πλήρες κείμενο της πρωτολογίας και της δευτερολογίας έχει ως εξής:

 

«Κύριε Υπουργέ,

Στην Πέλλα  η κατασκευή του Φράγματος του Αλμωπαίου είναι ένα έργο πνοής, που δυστυχώς για την περιοχή η ολοκλήρωσή του καθυστερεί.

Πάντα ήταν μια πρόκληση η διαχείριση και αξιοποίηση των υδάτων του Αλμωπαίου με την κατασκευή φράγματος και τη δημιουργία ταμιευτήρα για τη συγκέντρωση υδάτων στην κατάλληλη θέση [5 χιλιόμετρα βόρεια των οικισμών Προφήτη Ηλία και Καλής] πριν αυτά καταλήξουν στον κάμπο. Η αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και των αρνητικών επιπτώσεων τους στη γεωργική παραγωγή της περιοχής επιτυγχά και  η ορθή διαχείριση των υδάτων  είναι επιτακτική ανάγκη όχι μόνο από περιβαλλοντική άποψη αλλά και από οικονομική καθώς θα συμβάλλει καθοριστικά σε όλη τη διαδικασία της αγροτικής παραγωγής.

Το συγκεκριμένο έργο Κύριε Υπουργέ έχει ξεκινήσει να εξετάζεται από πολλά χρόνια πριν. Από το 1990 ξεκίνησε η ΔΕΗ κάνοντας προμελέτη  κατασκευής υδροηλεκτρικού φράγματος πολλαπλής χρήσης, και το 1995 ενημέρωσε για τη δυνατότητα αυτής της κατασκευής τους τότε αρμόδιους Υπουργούς Γεωργίας, ΠΕΧΩΔΕ, ΒΕΤ και Εθνικής Οικονομίας. Ωστόσο, το 2007 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενέταξε το έργο «μελέτη κατασκευής Φράγματος Αλμωπαίου για αρδευτικούς σκοπούς» για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013.

Και από εκεί ξεκινά ο Γολγοθάς.

Το Μάιο 2011 το ΥΠΑΑΤ ανέθεσε  την εκπόνηση μελέτης για κατασκευή φράγματος με σκοπό την άρδευση γεωργικών εκτάσεων.

Το Δεκέμβριο 2014 εγκρίθηκαν η Γεωργική Μελέτη και μια σειρά Υποστηρικτικών Μελετών, για τις ανάγκες της Προµελέτης της µελέτης αυτής, η Τοπογραφική Μελέτη,  η Γεωλογική Μελέτη πρώτης φάσης καθώς και οι Γεωτεχνικές Μελέτες  πρώτης φάσης.

Τον Ιούνιο 2016 το έργο πέρασε για χρηματοδότηση στο επόμενο Πρόγραµμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Τον Απρίλιο 2018 εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι.

Και ενώ το έργο ήταν πλέον είναι καθ’ όλα ώριμο, αφού μετά την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων τον Απρίλιο 2018, αναμένονταν ότι αυτοί θα ενσωματώνονταν στην οριστική μελέτη και θα εκδίδονταν τα τεύχη δημοπράτησης.

Ξαφνικά όμως προέκυψε η ανάγκη μιας συμπληρωματικής μελέτης δασικής οδοποιίας «για τη διάνοιξη της οδού πρόσβασης στις θέσεις των γεωτρήσεων υπό την παρακολούθηση μάλιστα από συµβασιούχο αρχαιολόγο που θα υποδείξει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας». Πρόκειται για ένα δασικό δρόμο περίπου 100 μέτρων, με προθεσμία ολοκλήρωσης αυτής της μελέτης τις 31-10-2019.

Ωστόσο, δια του στόματος του κ. Σκρέκα ακούσαμε για μια ακόμη παράταση μέχρι τις αρχές φθινοπώρου του 2021 για να ολοκληρωθεί το σύνολο των μελετών και τα τεύχη δημοπράτησης.

Κύριε Υπουργέ,

Με δεδομένη τη μεγάλη σημασία που έχει το εν λόγω έργο σε μια κατά βάση αγροτική περιοχή, όπως αυτή του Νομού Πέλλας, καθώς είναι βέβαιο ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον εμπλουτισμό των υδάτων αλλά και στην αντιπλημμυρική προστασία,

Πρέπει να απαντήσετε στο βασικό ερώτημα που προκύπτει γιατί καθυστερεί η ολοκλήρωση αυτών των ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ προαπαιτούμενων ώστε να ολοκληρωθεί το σύνολο των μελετών και να δημοπρατηθεί το έργο και επίσης

να μας  ενημερώσετε για τις προθέσεις σας σχετικά με την δυνατότητα χρηματοδότησής της κατασκευής του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη Γεωργία.

 

Κύριε Υπουργέ

Αν κατάλαβα καλά από την πλευρά του Υπουργείου  υπάρχει η πρόθεση ολοκλήρωσής του έργου το οποίο θεωρώ ότι είχε ήδη μελετητική ωριμότητα.

Γνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει για την περιοχή η ολοκλήρωση του έργου, πρέπει να σας πω ότι  παρακολουθώ από την αρχή την εξέλιξη των απαραίτητων μελετών και μάλιστα βοηθώντας και παρεμβαίνοντας καθοριστικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση που είναι το δυσκολότερο και σημαντικότερο στάδιο για την ωρίμανση του έργου αλλά και για την διασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης των υπολειπομένων μελετών του έργου και την ένταξη αυτών στις συνεχιζόμενες πράξεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Θεωρούσα λοιπόν ότι όλα πήγαιναν κατ’ ευχή, μέχρι τη στιγμή που απαιτήθηκε η συμπληρωματική μελέτη για τη διάνοιξη ενός μικρού δασικού δρόμου.

Και βέβαια υπάρχει ένα χρονικό κενό 15 μηνών περίπου από τον Οκτώβριο 2019 μέχρι σήμερα.

Θα σταθώ όμως σε αυτά που μας είπατε ότι βρισκόμαστε προς το τέλος και την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων για να ξεκινήσει επιτέλους η κατασκευή του έργου.

Και το σημαντικότερο είναι η πρόθεσή σας να εντάξετε το έργο για χρηματοδότηση στον κατάλογο των, προς κατασκευή, έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με δεδομένο ότι με βάση το συμφωνημένο κείμενο για το Ταμείο Ανάκαμψης, το 30% του συνολικού ποσού πρέπει να διατεθεί το 2021 και το 70% το 2022, πρέπει να σας ρωτήσω κάτι ακόμη: Πιστεύετε ότι το έργο θα καταφέρει να συμβασιοποιηθεί το αργότερο μέσα στο  2022 και αν ναι πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του;»

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.