Π.Ε.ΠέλλαςΥγεία

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

463Προβολές

Ανακοινώνεται ότι με την υπ.αρ.Γ2α/36567/29-08-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ4665/Β ́/2022) αποφασίστηκε:
Α) Η μεταφορά/μετατροπή:
-μιας (1) οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, η οποία έχει
συσταθεί με τα υπό στοιχεία Υ4α/6849/17-07-2001 Κ. Υ. Α. (Β’976) και μιας (1) οργανικής θέσης ειδικευόμενου
ιατρού ειδικότητας Νευροχειρουργικής η οποία έχει συσταθεί με την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.81062/02-07-2010
Κ. Υ. Α. (Β’1109), σε δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών
ειδικότητας Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Β) Η μεταφορά/μετατροπή:
-μίας (1) οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, η οποία έχει συσταθεί με την υπό
στοιχεία Α3β/οικ.9609/17-07-1985 Κ. Υ. Α. (Β’469) στην Οργανική Μονάδα Έδρας «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» του
Γ. Ν. Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και μίας (1) οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Ιατρικής
Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής, η οποία έχει συσταθεί με τις διατάξεις του Β.Δ/του υπ’ αριθ. 896/22-
11-1965 (Α’216) στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «Ψυχιατρικό Θεσσαλονίκης» του Γ. Ν. Θ. «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», σε δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Δερματολογίας –
Αφροδισιολογίας στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Η πλήρωση των πιο πάνω τεσσάρων (4) θέσεων σε πρώτη εφαρμογή και εφόσον οι αιτήσεις των
ενδιαφερόμενων ιατρών είναι πλέον των τεσσάρων (4) θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα
πραγματοποιηθεί στις 07/02/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο Ειδικοτήτων της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου
64), ενώπιον επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας ΜΕΘ.
Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ειδικευόμενοι ιατροί πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις :
α. Δεν είναι διορισμένοι ή δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους για ειδίκευση σε νοσηλευτικό ίδρυμα
της χώρας που χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Δερματολογίας.
β. Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ή δεν είναι σε αναμονή σε ειδικότητα
διάφορη της Δερματολογίας.
γ. Έχουν εκπληρώσει έναν (1) χρόνο άσκησης στην Παθολογία. Η κλήρωση αφορά όλους όσοι έχουν
υποβάλλει αιτήσεις ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για την κάλυψη των θέσεων διαμορφώνουν τη νέα
σειρά προτεραιότητας με τη σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να
παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση.
Οι ιατροί που θα κληρωθούν χάνουν το δικαίωμα που τυχόν απορρέει από προγενέστερη αίτησή τους σε
νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Δερματολογίας, ενώ οι υπόλοιποι
το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων από την εν λόγω κλήρωση.
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 16-01-2023 έως 27-01-2023.
Για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις θα πρέπει να απευθύνεστε Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας ΜΕΘ (26ης Οκτωβρίου 64 Θεσσαλονίκη).
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.