ΑγοράΔ.Πέλλας

Λειτουργία παράλληλης λαϊκής αγοράς στα Γιαννιτσά

793Προβολές

Ο δήμαρχος Πέλλας ανακοίνωσε την λειτουργία παράλληλης λαϊκής αγοράς. Παρακάτω θα βρείτε την σχετική απόφαση.

Ο Δήμαρχος Πέλλας
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του νόμου 4682/03-04-2020 « Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις» .
3. Τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οι.71342/06-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899/Β/2020) περί κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
4. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
5. Τις αριθ. 56/1996 και 357/2001 αποφάσεις Δ.Σ του Δήμου Γιαννιτσών που αφορούν στον κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Γιαννιτσών
6. Την με αριθ.πρωτ. 27610/17-11-2020 αίτηση του Δήμου Πέλλας προς την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για παράλληλη λειτουργία υπαίθριας αγοράς στην Κοινότητα Γιαννιτσών και συγκεκριμένα περιλαμβάνει τμήμα της οδού Κολοκοτρώνη από την διασταύρωσή της με την οδό Κύπρου μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Παλαιολόγου, καθώς και τμήμα της οδού Τσακμάκη από την διασταύρωσή της με την οδό Κολοκοτρώνη μέχρι και το τέλος του κτιρίου του υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Γιαννιτσών
7. Την με αριθ.πρωτ. 122294/18-11-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του νόμου 4497/2017, στην Κοινότητα Γιαννιτσών, του Δήμου Πέλλας.
8. Τον ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας (ΦΕΚ 786/Β/2016).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει στην Κοινότητα Γιαννιτσών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4682/2020, την λειτουργία νέου χώρου υπαίθριας αγοράς, παράλληλα με την καθιερωμένη λαϊκή αγορά, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού της διάδοσης του ιού COVID-19. Η περιοχή λειτουργίας της παράλληλης υπαίθριας λαϊκής αγοράς θα περιλαμβάνει τμήμα της οδού Κολοκοτρώνη από την διασταύρωσή της με την οδό Κύπρου μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Παλαιολόγου, καθώς και τμήμα της οδού Τσακμάκη από την διασταύρωσή της με την οδό Κολοκοτρώνη μέχρι και το τέλος του κτιρίου του υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Γιαννιτσών.
Β. Η λειτουργία της παράλληλης υπαίθριας αγοράς με την νυν υπαίθρια αγορά, θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη και ώρες από 05:30π.μ έως 14:00μ.μ για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την έκδοση της παρούσας απόφασης.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας και να κοινοποιηθεί στο gen-sec@gge.gr,, στην Αστυνομική Διεύθυνση Γιαννιτσών, στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και στο σωματείο μικροπωλητών «ΕΡΜΗΣ».

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.