Πολιτική

«Να υπάρξει διακομματική συμμετοχή στην ανθρωπιστική αποστολή στην Ουκρανία. Η έμπρακτη στήριξη της Ελληνικης Ομογένειας της Ουκρανίας είναι Υπόθεση Εθνική»

225Προβολές

Η Βουλευτής Πέλλας κ. Θεοδώρα Τζάκρη με την ιδιότητά της ως Αναπληρώτρια
Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εισηγήθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Εξωτερικών για τη «Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης
Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) στην Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία
Εξαγωγικών Πιστώσεων» και κύρωση του Καταστατικού της»
Κατά την τοποθέτησή της επί της αρχής του νομοσχεδίου η κ. Τζάκρη, αρχικά
επισήμανε στον αρμόδιο για την ομογένεια Υφυπουργό κ. Κατσανιώτη ο οποίος ήταν
παρών στη συζήτηση ότι η Κυβέρνηση δεν έκανε όσα έπρεπε για να στηρίξει τη
χειμαζόμενη ελληνική ομογένεια της Ουκρανίας, της Μαριούπολης, της Οδησσού
κλπ. Θύμισε στον κ. Υφυπουργό ότι η ίδια του είχε προτείνει συγκεκριμένη δέσμη
προτάσεων για τη θωράκιση της ελληνικής μειονότητας με πρώτο την επικοινωνία με
τη ρωσική πλευρά και σχολιάζοντας τη δήλωση του κ. Δένδια «ότι θα ξαναμιλήσουμε
με τους Ρώσους όταν σταματήσουν να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», σημείωσε ότι
τότε θα είναι πάρα πολύ αργά για την ελληνική ομογένεια. Πρότεινε δε
διακομματική συμμετοχή για όσα κόμματα το επιθυμούν στην ανθρωπιστική
αποστολή στην Ουκρανία που θα ηγηθεί ο κ. Δένδιας.
Στην συνέχεια η κ. Τζάκρη αναφορικά με το νομοσχέδιο υπό συζήτηση, αναφέρθηκε
στην υφιστάμενη κατάσταση του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
σημειώνοντας ότι δεν έχει καταφέρει να επιτύχει το σκοπό ίδρυσής του που είναι η
υποστήριξη της εξαγωγικής προσπάθειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Σημείωσε ότι
ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων πρέπει να γίνει ένας πραγματικός
μηχανισμός ασφάλισης της εξαγωγικής πίστωσης, και παράλληλα να αποτελέσει
ουσιαστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για να βοηθήσει τις εξαγωγικές δραστηριότητες
ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων τη στιγμή
μάλιστα που υπάρχει πρόβλημα δανεισμού από τις Τράπεζες. Σημείωσε ότι υπάρχει
ανάγκη εκσυγχρονισμού του ενώ μικρή σημασία έχει η νομική του υπόσταση.
Κατά την κ. Τζάκρη το νομοσχέδιο αυτό είναι μια ακόμη προσπάθεια της
Κυβέρνησης να μετατρέψει έναν Οργανισμό κερδοφόρο, σε ΑΕ που χωρίς λογοδοσία
και έλεγχο να μετατραπεί σε ένα ακόμη ένα εργαλείο διασπάθισης των διαθέσιμων
πόρων του χωρίς κανόνες και ως ένα εργαλείο τακτοποίησης ημετέρων, καθώς
ανοίγεται πάλι «παραθυράκι» για προσλήψεις από τον ιδιωτικό τομέα με μισθούς
κατ’ εξαίρεσιν των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου, δήθεν για την προσέλκυση
στελεχών από την αγορά.

2

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας της κ. Τζάκρη:
«Κυρίες και Κύριοι βουλευτές
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)» Ο ΟΑΕΠ που ιδρύθηκε
το 1988 με το νόμο 1796/1988 με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του
εθνικού συστήματος ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων, αντικατέστησε ένα
επίσης Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κεφάλαιον
Ασφαλίσεως Πιστώσεων Εξαγωγών» (ή ΚΑΠΕ) γιατί θεωρήθηκε ότι αυτός
παρουσίαζε βασικές ανεπάρκειες για να μπορέσει, έστω και τροποποιούμενο, να
ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας μας.
Ο ΟΑΕΠ διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, δεν επιχορηγείται από τον
κρατικό προϋπολογισμό και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών (σύμφωνα με
το άρθρο 14 του νόμου 4781/21 για τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών) και
ειδικότερα από τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
Είναι ένας από τους 70 οργανισμούς που υπάρχουν και λειτουργούν σε όλο τον κόσμο
κατά τη διεθνή ορολογία ECA’s (export credit agencies).
Αντικείμενό του είναι η ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων και στόχος του είναι
να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας με τη
στήριξη και την ενίσχυση αυτής της ανταγωνιστικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις
που επιχειρούν στο εξωτερικό.
Με ποιο τρόπο;
Με την παροχή υψηλής αξίας υπηρεσιών ασφάλισης πιστώσεων με ταυτόχρονη
χρηματοδότηση μέσα από απλές διαδικασίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες ιδίως των
ελληνικών μικρομεσαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Απευθυνόμενος σε όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας ανεξαρτήτως
δραστηριότητας και μεγέθους (ακόμη και σε αυτές τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά, ποιος είναι ο σκοπός του:
Να ασφαλίζει, να εγγυάται, να αντασφαλίζει, να χρηματοδοτεί τις εξαγωγές των
εμπορευμάτων, έναντι εμπορικών κινδύνων όπως
 πτώχευση του ξένου αγοραστή,
 υπερημερία του ξένου αγοραστή,
 αυθαίρετη καταγγελία της εξαγωγικής σύμβασης,
 ακύρωση παραγγελίας
είτε έναντι πολιτικών κινδύνων όπως
 γεγονότα ανωτέρας βίας (πόλεμος, πολιτικές ταραχές, απεργίες, θεομηνίες κλπ),
 απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος (transfer risk),
 ακύρωση της άδειας εισαγωγής,
 μονομερείς αποφάσεις της τρίτης χώρας που εμποδίζουν την εκτέλεση της
εμπορικής πράξης.

3
Να παρέχει διάφορες υπηρεσίες που υποστηρίζουν την εξαγωγική δραστηριότητα, να
εκπονεί μελέτες, να αναλαμβάνει την εκτέλεση τεχνικών έργων σε όλο τον κόσμο από
ελληνικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες με συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων
Ο Οργανισμός διαχειρίζεται σε στενή συνεργασία με τις Ελληνικές τράπεζες
(συστημικές και συνεταιριστικές) το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», το οποίο είναι
ένα πολύ σημαντικό εργαλείο υποστήριξης των εξαγωγών. Αποτελεί έναν συνδυασμό
ασφάλισης και χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώσεων, ενισχύει τη ρευστότητα
των εξαγωγικών επιχειρήσεων με τη χρηματοδότηση των ασφαλισμένων τιμολογίων
τους με εξασφαλίσεις όπως η άμεση Χρηματοδότηση με την προεξόφληση του 80% της
αξίας των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΠ τιμολογίων, με ποσό χρηματοδότησης έως
1.000.000€ (ανακυκλούμενο), με την πίστωση των ασφαλισμένων τιμολογίων από 1
έως 4 μήνες και με ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο προσυμφωνημένο με τις
τράπεζες μέσα από Σύμβαση με απλές διαδικασίες και χωρίς εμπράγματες
εξασφαλίσεις.
Οι εξαγωγές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αποτελούν τον κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας,
πρώτον, διότι παρέχουν τη δυνατότητα σε μία οικονομία όπως η ελληνική να
απευθυνθεί χωρίς όρια σε αγορές πολύ μεγαλύτερες από την εσωτερική δική της
εγχώρια αγορά,
δεύτερον, διότι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο αφενός
«εκπαιδεύονται» στο να γίνουν ολοένα και πιο ανταγωνιστικές (με κατάλληλη
εξειδίκευση και με επιμονή σε νέα γνώση και καινοτομία) και αφετέρου, οδηγούν ή
«παρασύρουν» και άλλες επιχειρήσεις στο να εμπορεύονται διεθνώς- χαρακτηριστικά
που καθιστούν την εγχώρια οικονομία αποτελεσματικότερη και ανθεκτικότερη και
τρίτον, διότι στην τρέχουσα συνθήκη της παγκοσμιοποίησης, οι εξαγωγές κάθε χώρας
αντισταθμίζουν τις αναπόφευκτες εισαγωγές της, βοηθώντας στη μείωση του
ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο. Γιατί το εμπορικό έλλειμμα είναι ένας σημαντικός
δείκτης που αντικατροπτίζει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
Για μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν φαίνεται να μπορεί να αναπτύξει σε μεγάλη
έκταση βαριά βιομηχανία, ούτε να αποτελέσει οικονομία χαμηλού εργατικού κόστους
(καθώς συνεχώς θα υπάρχουν αναπτυσσόμενες χώρες με χαμηλότερο κόστος εργασίας),
οι εξαγωγές, που άλλοτε αποτελούσαν μικρό τμήμα των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, πρέπει πλέον να καλύπτουν ένα μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής
ώστε να εξασφαλίσουν μακροχρόνια ανάπτυξη και κερδοφορία.
Σήμερα οι ελληνικές εξαγωγές υποβοηθούνται από τα γραφεία Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων των Πρεσβειών και από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) που είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας,
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών για την προσέλκυση επενδύσεων στην
Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο την προβολή της χώρας ως
σημαντικού στρατηγικού εμπορικού εταίρου παγκοσμίως.
Παράλληλα ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων θα πρέπει εκτός από
μηχανισμός ασφάλισης της εξαγωγικής πίστωσης, μπορεί συγχρόνως και με την
υφιστάμενη μορφή του, να αποτελέσει ουσιαστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για να
βοηθήσει τις εξαγωγικές δραστηριότητες ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα
ρευστότητας των επιχειρήσεων τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει πρόβλημα δανεισμού

4
από τις Τράπεζες, εφόσον είναι από τα ελάχιστα ΝΠΙΔ που διαθέτουν υψηλά
αποθεματικά, της τάξεως των 106 εκ σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2020.
Ερώτηση: Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων επιτυγχάνει τους
σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε;
Η Απάντηση είναι όχι:
Γιατί; Επειδή λειτουργεί ως ΝΠΙΔ και όχι ως Ανώνυμη Εταιρεία;
Η απάντηση είναι πάλι όχι.
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων δεν επιτυγχάνει τους σκοπούς του:
Πρώτον γιατί είναι υποστελεχωμένος και μάλιστα διαθέτει υπαλλήλους δυο ταχυτήτων
αναφορικά με τις αμοιβές τους,
Δεύτερον γιατί συνήθως ασφαλίζει τις πιο σίγουρες αποστολές και γιατί υστερεί σε
σχέση με άλλους τέτοιους οργανισμούς όπως τον γερμανικό, ολλανδικό και γαλλικό
αντίστοιχα, οι οποίοι διαθέτουν αντιπροσώπους είτε και γραφεία στην Ελλάδα και
προτιμώνται από τους Έλληνες εξαγωγείς γιατί είναι πιο γρήγοροι στις διαδικασίες
ασφάλισης. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ΟΑΕΠ αντασφαλίζεται σε αυτούς τους οργανισμούς
για να επιμερίσει τους κινδύνους του, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στις
διαδικασίες του και συνακόλουθα να χάσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αγοράς.
Τρίτον ασφαλίζει μεγάλους επιχειρηματικούς Ομίλους για τις δραστηριότητές τους στο
Εξωτερικό πχ Ορυχεία και αυτή η δραστηριότητα ναι μεν ανήκει στους σκοπούς του,
αλλά μήπως αναλώνεται μόνο σε αυτό και έχει αφήσει εκτός του πεδίου δράσης του τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Κανονικά κ. Υπουργέ θα έπρεπε να μας έχετε ενημερώσει
για τα πεπραγμένα του Οργανισμού με τον απολογισμό της δράσης του των 3
τελευταίων ετών του Οργανισμού, γιατί αυτή δεν είναι ορατή.
Τον Ιούνιο του 2020, μετά από διεθνή διαγωνισμό, ο Οργανισμός Ασφάλισης
Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), ανέθεσε στον ομόλογο του ιταλικό
οργανισμό SACE το έργο του ειδικού συμβούλου μεταρρύθμισης του Οργανισμού, με
ιδιαίτερη έμφαση στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο και τα προσφερόμενα προϊόντα του.
Ο SACE, μέσω της ομάδας Global Solutions, θα παρείχε στον Οργανισμό
συμβουλευτικές υπηρεσίες που επικεντρώνονται στην ανάλυση των υφιστάμενων δομών
και τη χαρτογράφηση του αναπτυξιακού σχεδίου και των βασικών δράσεων που θα
υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΠ τα επόμενα χρόνια. Σκοπός του έργου, είναι ο Οργανισμός
να εκπονήσει το αναγκαίο  σχέδιο δράσης προκειμένου να υποστηρίξει δυναμικότερα
τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες στα αναπτυξιακά τους σχέδια και ταυτόχρονα να
«ξεκλειδώσει» νέες για αυτές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές.
Υποθέτουμε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών είναι το νομοσχέδιο που
εξετάζουμε σήμερα. Και λέω υποθέτουμε γιατί στο έγγραφο της ανάλυσης συνεπειών
καμία ουσιαστική ενημέρωση δε γίνεται. Πέρα από μια ιστορική αναδρομή και
αοριστίες του τύπου ότι «στην παρούσα οικονομική πραγματικότητα κρίνεται
απαραίτητη η περαιτέρω διεύρυνση της εμβέλειας του Εθνικού Οργανισμού
Εξαγωγικών Πιστώσεων με τη μετατροπή του σε Ανώνυμη Εταιρεία, προκειμένου να
μπορεί να λειτουργεί αμιγώς πλέον σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής
οικονομίας»

5
Κανένα ουσιαστικό επιχείρημα δεν υπάρχει για τη μετατροπή του Οργανισμού από
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου σε Ανώνυμη Εταιρεία. Και το λέω αυτό γιατί ένα
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου δεν θεωρείται στενός δημόσιος τομέας,
δυσκίνητος ή μη ευέλικτος.
Το νομοσχέδιο το οποίο εξετάζουμε σήμερα, παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο
το Μάιο 2021, αναρτήθηκε για διαβούλευση στις 2 Μαρτίου 2022, η διαβούλευση
ολοκληρώθηκε στις 16 Μαρτίου και τι να πω σε δύο μέρες, στις 18 Μαρτίου
κατατέθηκε για να συζητηθεί.
Αρχικά παρατηρήθηκε μια μεγάλη καθυστέρηση από την παρουσίαση μέχρι την
ανάρτηση για διαβούλευση και μετά μια πρωτόγνωρη σπουδή.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί αυτή η σπουδή; Και μάλιστα όταν το ΥΠΕΞ
σήμερα αντιμετωπίζει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα με την εμπόλεμη κατάσταση στην
Ουκρανία, τα ελληνοτουρκικά κλπ. Καταλαβαίνουμε ότι αφορά στο άλλο κομμάτι του
ΥΠΕΞ την οικονομική διπλωματία αλλά και πάλι γιατί τέτοια ταχύτητα;
Και θέλω να σας ρωτήσω κ. Υφυπουργέ; Πήρε τη δημοσιότητα που έπρεπε;
Δεν σας έκανε εντύπωση που κανείς από τους ενδιαφερόμενουςφορείς [ΣΕΒ, ΣΕΒΕ,
incofruit, ΣΕΚ κλπ]δεν σχολίασε το νομοσχέδιο; Και δεν εννοώ ότι θα έπρεπε να
τοποθετηθούν αρνητικά αλλά να προτείνουν πιθανές βελτιώσεις ώστε οι ίδιοι να
εξυπηρετηθούν καλύτερα, να επωφεληθούν από αυτό το εργαλείο καλύτερα κλπ. Αυτός
ο φορέας θα μπορούσε να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στις εξαγωγές των ελληνικών
προϊόντων.
Πριν δούμε για το πως πρέπει να εξελιχθεί ο ΟΑΕΠ επιτρέψτε μου να επανέλθω σε μια
μελέτη η οποία εκπονήθηκε το 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για
την Προώθηση των Εξαγωγών. Αφορούσε στη Μεθοδολογία Προσδιορισμού
Αγορών Εξαγωγικών Ευκαιριών, την οποία προετοίμασε το ΚΕΠΕ με την Τεχνική
Υποστήριξη από τον Γερμανικό Οργανισμό GIZ μέσω σύμβασής του με την SRSS
(Structural Reform Support Service) και παραδόθηκε το καλοκαίρι του 2018. Με αυτή
τη μεθοδολογία η οποία βασίζεται στη διαδοχική χρησιμοποίηση τεσσάρων φίλτρων
καταλήγει σε μια ομάδα από οριστικές υποψήφιες αγορές εξαγωγών που είναι και το
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ για τις εξαγωγές ώστε να διευρυνθούν οι αγορές και να μειωθούν όσο
είναι δυνατόν οι επισφάλειες.
Αυτό και μόνο το στοιχείο θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο για τον ΟΑΕΠ αλλά δεν
γνωρίζουμε την εξέλιξη αυτής της μελέτης. Δεν γνωρίζουμε αν έχει χρησιμοποιηθεί ή αν
βρίσκεται κλεισμένη σε κάποιο συρτάρι.
Θα συμφωνήσουμε στο εξής:
Πράγματι ο ΟΑΕΠ είναι ένας γερασμένος [από κάθε άποψη], ένας παρηκμασμένος
οργανισμός και υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού του. Για εμάς [και θεωρώ για τον
καθένα] μικρή σημασία έχει η νομική υπόσταση του φορέα. Το να «αλλάξει ο
Μανωλιός και να βάλει τα ρούχα του αλλιώς» είναι επουσιώδες.
Σημασία έχει η καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του.
Στην προκειμένη περίπτωση είναι να έρθει πιο κοντά στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και
δη στις μικρομεσαίες παρέχοντας σε αυτές ουσιαστική υποστήριξη ώστε να
πραγματοποιήσουν μεγαλύτερα ανοίγματα στις αγορές του εξωτερικού. Παρέχοντας σε
αυτές βοήθεια στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την αύξηση της αβεβαιότητας,

6
την τιμολογιακή πολιτική, τους λεπτομερέστατους πλέον ελέγχους της πιστοληπτικής
ικανότητας των επιχειρήσεων.
Επιτυγχάνονται αυτοί οι σκοποί με την νέο νομικό τύπο της Ανώνυμης Εταιρείας;
 Ποια είναι η διαφοροποίηση στην πράξη για τους εξαγωγείς μας που προκύπτει
από την πρότασή σας σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση;
 Όσον αφορά την επιχειρούμενη επέκταση των ασφαλιστικών καλύψεων και σε
νέα προϊόντα (όπως πχ εγγυήσεις, χρηματοδότηση κλπ) αυτές προβλέπονται και
τώρα καθώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο ΟΑΕΠ ως χρηματοδοτικό εργαλείο
και με τον παρόντα νομικό τύπο, δηλαδή ως ΝΠΙΔ.
 Ποιοι είναι οι σκοποί της ιδιωτικής οικονομίας που δεν μπορούν να
εκπληρωθούν από τον σημερινό οργανισμό. Θα πρέπει αυτοί να εξειδικευτούν.
 Πως η ίδρυση θυγατρικών που θέλετε να κάνετε (γραφεία δηλαδή στο
εξωτερικό) θα βοηθήσει τους Έλληνες εξαγωγείς; Ποια η σκοπιμότητα μιας
τέτοιας ενέργειας; Για να βρει νέους πελάτες; Εδώ δεν μπορεί να εξυπηρετήσει
καλά- καλά τους Έλληνες εξαγωγείς.
 Ο Οργανισμός είναι υποστελεχωμένος. Και πρέπει να μας φέρετε ακριβή
στοιχεία για το τι προσωπικό απασχολεί σήμερα ο Οργανισμός. Όμως τι σας
εμπόδισε να προσλάβετε , μέσω του ΑΣΕΠ εννοείται, το απαραίτητο
προσωπικό;
 2,5 χρόνια τώρα ο οργανισμός είναι εξαφανισμένος.
 Ωστόσο από τον ισολογισμό του Οργανισμού στο τέλος του 2020 υπήρχαν
ταμειακά διαθέσιμα περίπου 106 εκ. € Είναι ένας οργανισμός με αποθεματικά,
με διαθέσιμο χρήμα.
 Και επί της ουσίας δεν έχει γίνει τίποτε.
 Φέρτε μας τον τελευταίο απολογισμό να δούμε τα πεπραγμένα του οργανισμού.
Ξέρετε κάτι κύριε Υπουργέ
Πολύ φοβάμαι ότι εδώ επαναλαμβάνεται το σενάριο της enterprise Greece. Είδατε ότι
ο Οργανισμός έχει αποθεματικό και είπατε να τον μετατρέψετε όχι σε χρηματοδοτικό
εργαλείο για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες παλεύουν μόνες τους στις
διεθνείς αγορές, αλλά σε ένα ακόμη εργαλείο διασπάθισης των πόρων αυτών χωρίς
κανόνες, χωρίς λογοδοσία και ως ένα εργαλείο τακτοποίησης ημετέρων, καθώς
ανοίγεται πάλι «παραθυράκι» για προσλήψεις από τον ιδιωτικό τομέα με μισθούς κατ’
εξαίρεσιν των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου, δήθεν για την προσέλκυση στελεχών
από την αγορά».

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.