Εργασία

Οκτώ θέσεις εργασίας

1.1kΠροβολές

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας θα κάνει προσλήψεις 61 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, εκ των οποίων 8 θέσεις στην Πέλλα.

Οι θέσεις αφορούν αποφοίτους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε ξεχωριστές έδρες απασχόλησης.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας προκηρύσσονται 8 θέσεις:

  • ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος: 1 θέση
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου: 2 θέσεις
  • ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατ.: 1 θέση
  • ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών: 1 θέση
  • ΔΕ Ζυγιστών: 3 θέσεις

Δείτε το σύνολο των θέσεων και λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά στην προκήρυξη εδώ.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα κεντρικά γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. Επικοινωνίας 2310508800).

Προθεσμία υποβολής
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες υπολογιζόμενες από την επομένη της ανάρτησή της στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και στο διαδίκτυο, δηλαδή από τις 07/02/2019 έως και 13/02/2019 κατά τις ώρες 7.00π.μ. ως 15.00μ.μ..

 

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.