Πολιτική

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης

1.1kΠροβολές

Του Ευάγγελου Πατετσίνη *

Ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή η τροπολογία με την οποία δόθηκε παράταση για την κατάθεση αιτήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών μέχρι το τέλος του 2019. Παράλληλα επήλθαν αλλαγές στην διαδικασία εξέτασης του αιτήματος και πλέον παρέχονται νέες δυνατότητες στους οφειλέτες που καταθέτουν αίτηση.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης προσφέρει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες να ρυθμίσουν  τις οφειλές τους προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και τρίτους μέσα από μια ενιαία διαδικασία. Ήδη περισσότερες από 9.000 επιχειρήσεις, 3.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και 270 αγρότες έχουν υποβάλλει οριστικά αίτηση, εκ των οποίων η πλειοψηφία παραμένουν σε εκκρεμότητα για οριστική ρύθμιση και περίπου 1.000 οφειλέτες έχουν καταφέρει να ρυθμίσουν με επιτυχία τα χρέη τους.

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό εντάσσονται όσες οφειλές έχουν βεβαιωθεί μέχρι και το τέλος του 2017 και για την υπαγωγή χρειάζεται ο οφειλέτης να έχει τουλάχιστον μία θετική χρήση κατά τα τελευταία 3 χρόνια.

Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα (έμποροι), η δυνατότητα ρύθμισης αφορά το σύνολο των οφειλών προς όλους τους πιστωτές τους με μια ενιαία διαδικασία μέσω αίτησης που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Με την αίτηση ο οφειλέτης παρουσιάζει όλες τις οφειλές του, οι οποίες πρέπει να είναι τουλάχιστον 20.000 ευρώ, και καταθέτει πρόταση αναδιάρθρωσης χρέους. Κατόπιν η αίτηση εξετάζεται από εξειδικευμένους συντονιστές που έχουν διοριστεί για τις ανάγκες της διαδικασίας και υποβάλλεται η πρόταση αναδιάρθρωσης στους πιστωτές. Οι τελευταίοι μπορούν είτε να αποδεχτούν την πρόταση του αιτούντος οφειλέτη είτε να υποβάλλουν αντιπρόταση, η οποία τίθεται προς διαπραγμάτευση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών επικυρώνεται η συμφωνία και η ρύθμιση τίθεται σε άμεση ισχύ. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας.

Όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες προσφέρεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Φορείς, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους υποβάλλεται αίτηση και αμέσως η πλατφόρμα παρουσιάζει τις τυποποιημένες ρυθμίσεις που παρέχει το Δημόσιο. Για οφειλές έως 3.000 ευρώ η ρύθμιση διαμορφώνεται έως 36 δόσεις και με ελάχιστο ποσό δόσης στα 50 ευρώ, ενώ για οφειλές από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ το χρέος μπορεί να ρυθμιστεί με ανώτατο όριο τις 120 δόσεις και ταυτόχρονα διαγράφεται το 85% των τόκων και προσαυξήσεων και το 95% των προστίμων του Δημοσίου. Για οφειλές μεγαλύτερες των 20.000 ευρώ το Δημόσιο προτείνει ρύθμιση αφού πρώτα ελέγξει τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή κατόπιν υποβολής από τον οφειλέτη έκθεσης βιωσιμότητας.

Μετά την ψήφιση της τελευταίας τροπολογίας ορίζεται ότι:

  1. Οι πιστωτές μπορούν να εξαιρέσουν με δήλωσή τους, από την διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, τις μη επιχειρηματικές οφειλές, εφόσον κρίνουν ότι η ρύθμισή τους δεν είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, συνεχίζοντας τη διαδικασία με τις λοιπές επιχειρηματικές οφειλές.
  2. Δίνεται η δυνατότητα στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να προτείνουν λύσεις ρύθμισης των οφειλών τόσο προς οφειλέτες που έχουν οφειλές προς το δημόσιο τομέα, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του συνόλου των οφειλών, όσο και προς οφειλέτες των οποίων η σχετική αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό απερρίφθη λόγω μη επίτευξης απαρτίας των πιστωτών.
  3. Αυξάνεται στις 300.000 ευρώ, από τις 50.000 που ίσχυε μέχρι σήμερα, το όριο ώστε να υπαχθεί η αίτηση ρύθμισης στην απλοποιημένη διαδικασία και να λάβει τυποποιημένες αξιολογήσεις βιωσιμότητας και πρόταση ρύθμισης.
  4. Αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, όταν η διαδικασία είναι εκκρεμής λόγω πιθανών παρατάσεων που έχουν δοθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017.

Τα οφέλη από την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών είναι πολλαπλά για τον οφειλέτη καθώς, πέρα από την ρύθμιση των οφειλών του, που μπορούν να καταστήσουν βιώσιμη την επιχείρηση του ή την επαγγελματική δραστηριότητά του αν αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, μετά την ρύθμιση:

  • παύουν να υπολογίζονται επιπλέον τόκοι και προσαυξήσεις,
  • θεωρείται φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος σχετικά με τις ρυθμιζόμενες οφειλές του,
  • αναστέλλονται όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του, όπως τυχόν ποινική δίωξη ή αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του (εξαιρείται κατάσχεση που τυχόν έχει επιβληθεί πριν την υπαγωγή στην ρύθμιση, η οποία για τις απαιτήσεις του Δημοσίου μπορεί να αδρανοποιηθεί).

 

* Ο Ευάγγελος Πατετσίνης είναι δικηγόρος με έδρα την Έδεσσα

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.