Π.Ε.Πέλλας

ΠΑΣΧΑ 2020

841Προβολές

Πρς τνεσεβΚλ­ρο κατνε­λα­β

λα­τςκαθ᾿ἡ­μς­ε­ρςΜη­τρο­πό­λε­ως

 δελφοκαΠατέρες, Χριστςνέστη

«Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶἐπὶ γῆς»

(Ματθ. 28,20)

Ὁἀναστὰς Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μετὰ τὴν ἔγερσή Του ἀπὸ τὸν τάφο ἦταν ἀναμφισβήτητα ὁ κυριάρχης οὐρανοῦ καὶ γῆς. Ἡ θεωθεῖσα ἀνθρώπινη φύση Του ἑνωμένη μὲ τὴν θεότητά Του ἐξουσίαζε τὸν οὐρανό, τὴν γῆ καὶ τὰ καταχθόνια. Μπορεῖ νὰ τὸν εἶδαν πάνω στὸν Σταυρὸ νὰὀδυνᾶται ὡς ἄνθρωπος, ἀλλὰἦταν «πανσθενουργός», ὅπως λέγει τὸ τροπάριο τοῦ κανόνος τοῦὄρθρου τοῦ μεγάλου Σαββάτου. Βέβαια πολλὲς φορὲς πρὶν φτάσει στὸν Σταυρικὸ θάνατο εἶχε δείξει δείγματα τῆς μεγάλης καὶ παντοδυνάμου ἰσχύος Του,ὅταν ἐξουσίαζε τοὺς ἀνέμους καὶ τὴν φύση·«…διεγερθεὶς ἐπετίμησε τῷἀνέμῳ καὶ εἶπε τῇ θαλάσσῃ, Σιώπα, πεφίμωσο·καὶἐκόπασεν ὁἄνεμος καὶἐγένετο γαλήνη μεγάλη»[1]. Ἐπίσης,ἐδίδασκε τοὺς ἀνθρώπους «ὡς ἐξουσίαν ἔχων» καὶὄχι σὰν τοὺς γραμματεῖς καὶ τοὺς φαρισαίους[2]. Εἶχε τὴν ἐξουσία νὰ συγχωρεῖἁμαρτίες, νὰ διώκει δαιμόνια, νὰ δίδει χαρίσματα στοὺς Ἀποστόλους ἰαμάτων καὶ «πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦἐχθροῦ»[3].

Στὸν καιρὸ τοῦ πάθους Του ἔδειξε πολλὲς φορὲς τὴν ἐξουσία Του. Ἀπεκάλυψε στοὺς μαθητές Του πὼς ὁ οὐράνιος Πατέρας Του τοῦἔδωκε τὴν ἐξουσίαν «πάσης σαρκός»[4].Μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του, λέγει ὁἀπόστολος Παῦλος, «ὑπέταξε τὰ πάντα ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ»[5]. Εἶναι «ὁ Κύριος τῶν Κυρίων καὶ Βασιλεὺς βασιλέων»[6].

Κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο ἡἐξουσία τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι καταδυναστευτική, ἀλλὰ κηδεμονική. Μὲ τὴν δύναμή Του ἐγείρει τοὺς πεπτωκότες ἁμαρτωλούς, ἐπιστρέφει τοὺς πλανεμένους στὴν ἐκκλησία, ζωογονεῖ τοὺς νεκρούς. Ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ εἶναι βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων[7].Ἔχει τὴν ἴδια ἐξουσία καὶ δύναμη μὲ τὸν Πατέρα. Εἶναι Κύριος τοῦ παντός. Εἶναι ἡ αἰτία ὅλων τῶν δημιουργημάτων.

Πολὺ καλὰ φαίνεται ἡ εὐεργετικὴἐξουσία τοῦ Χριστοῦ στὸ πασίγνωστο τροπάριο τῆς Ἀναστάσεως, «Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος». Κατέλυσε τὸ βασίλειο τοῦᾅδου καὶἔδωσε ζωὴ σὲὅλη τὴν κτίση.

Ἐὰν συγκρίνουμε τοὺς σημερινοὺς ἐξουσιαστὲς τῶν ἀνθρώπωνμὲ τὸν Χριστό, θὰἀπογοητευθοῦμε. Πάρα πολλοὶ κάνουν χρήση τῆς δυνάμεώς τους κακῶς. Περισσότερο ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντά τους καὶ λιγότερο τὶς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων. Οἱ καταχρήσεις τῆς ἐξουσίας εἶναι φοβερές. ἩἘκκλησία προσεύχεται ὁἄνθρωπος νὰ μὴν ἀποκτήσει τὸ πάθος τῆς φιλαρχίας. Κλοπές, ἐγκλήματα, κατάργηση θεσμῶν, πρωτεῖα πάσης φύσεως, πολιτικὰ καὶ θρησκευτικά, διεγείρουν τοὺς ἀνθρώπους ἐναντίον τῶν ἄλλων. Ἐπικρατεῖ στὸν κόσμο τὸ «δίκαιον τοῦἰσχυροτέρου».Τὸ ρητόν, «Ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου» εἶναι τὸἐπιδιωκόμενον πολλῶν. Ἀντίθετα,ὁἀναστὰς Κύριος λέγει πὼς ὅποιος θέλει νὰ εἶναι πρῶτος, νὰ εἶναι τελευταῖος. Ὁ Χριστὸς εὐεργετεῖ τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν ἀκαταμάχητη ἀγάπη πρὸς αὐτούς. Κανεὶς δέν θὰἐπικρατήσει στοὺς ἀνθρώπους στὸ τέλος παρὰ μόνον ὁ Χριστός. Περνᾶμε μιὰ δύσκολη κατάσταση μὲ τὸν ἐστεμμένο καὶ θανατηφόρο ἰό. Πολλοὶ βρῆκαν τὸν θάνατο ἐξ αἰτίας του. Μπορεῖ νὰ φαίνεται πὼς βασιλεύει, ἀλλὰ δέν «αἰωνίζει». Κάποια στιγμὴ θὰ καταργηθεῖ καὶ θὰἐπικρατήσει ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ.

Ὡς ἘπίσκοποςτῆςἹερᾶςΜητροπόλεωςἘδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας εὔχομαισὲ ὅλουςσας, στοὺς ἱερεῖςκαὶ τοὺςκοσμικούς, στοὺς ἄρχοντεςκαὶ τὸνλαό, ὑγείαψυχῆςκαὶ σώματος καὶ κάθε χαρά.

 

Ἀδελφοίμου ἀγαπητοὶ καὶ περιπόθητοι,

Χρι­στὸς Ἀ­νέ­στη! ἈληθῶςἈνέστη!

Χαίρετε, καταρτίζεσθε, εἰρηνεύετε καὶὑγιαίνετε!

Πά­σχα 2020

Πρς Θενεχέτης,

Ὁ Μη­τρο­πο­λί­της

† Ὁ Ἐ­δέσ­σης, Πέλ­ληςκαὶ Ἀλ­μω­πί­ας Ι­Ω­ΗΛ

 

 

Νὰ ἀ­να­γνω­σθεστν Ἑ­σπε­ρι­ντς Ἀ­γά­πηςκατὴνθεί­αΛει­τουρ­γί­ατςΔευ­τέ­ραςτοΠά­σχα.

[1]. Μάρκ. 4, 31.

[2]. Ματθ. 7, 29.

[3]. Λουκ. 10, 19.

[4]. Ἰω.17,2.

[5]. Ἐφ. 1, 22.

[6]. Ἀπόκ. 17, 14.

[7]. Ψαλ. 144, 13.

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.