Δ.Πέλλας

Προκήρυξη απόδοσης θέσεων πωλητών στην Χριστουγεννιάτικη αγορά–Παραμυθούπολη 2023

136Προβολές
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ – 12η ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ,
από 8/12/2023 έως 7/1/2024

Ο Δήμος Πέλλας, έχοντας υπόψη

α) Tην αρ. 260/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου διενέργειας βραχυχρόνιας Αγοράς- Παραμυθούπολη Δήμου Πέλλας 2023.
β) Τον με  αρ. 191/2022  Κανονισμό λειτουργίας υπαιθρίων οργανωμένων βραχυχρόνιων αγορών του άρθρου 38 του Ν.4849/2021 του Δήμου Πέλλας
γ) Την αρ. 258/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων στα πλαίσια λειτουργίας της 12ης Παραμυθούπολης Γιαννιτσών 2023.
γ) Την υπ’ αριθ. 623/2022 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.
δ) Τα σχετικά Τοπογραφικά διαγράμματα & την Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις δραστηριοποίησης  βραχυχρόνιας Χριστουγεννιάτικης αγοράς – 12η Παραμυθούπολη 2023, στο πάρκο του Αγ.Γεωργίου, στα Γιαννιτσά, την περίοδο από 8/12/2023 έως 7/1/2024.

* Πέντε (5) θέσεις – ξύλινα «σπιτάκια» (Α1-Α10:3,00*2,45m) για πωλητές χριστουγεννιάτικων προϊόντων (παιχνίδια, στολίδια, γούρια, κλπ.)
* Πέντε (5) θέσεις – ξύλινα «σπιτάκια» (Α1-Α10:3,00*2,45m) για πωλητές προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος
* Μία (1) θέση για τροχήλατο καρότσι σε κίνηση, για πώληση “μαλλί της γριάς”.

Οι τιμές των θέσεων σύμφωνα με την αριθ. 274/2023 απόφαση Οικονομικής επιτροπής, έχουν ως εξής:
600€ για την κάθε θέση – ξύλινο «σπιτάκι»
150€ για την κάθε θέση “μαλλί της γριάς”

Στα πλαίσια της Χριστουγεννιάτικης αγοράς – Παραμυθούπολης 2023 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν  δικαιολογητικά στο protokollo@giannitsa.gr από 22/11/2023 έως 1/12/2023.

Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τους τοπογραφικούς χάρτες και τον Κανονισμό Λειτουργίας, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (https://www.giannitsa.gr).

Πληροφορίες στα  τηλέφωνα 2382350875 και 2382350877.

Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες. Στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις, αποφασίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Χριστουγεννιάτικης αγοράς – 12η Παραμυθούπολη 2023.

Στην εν  λόγω Χριστουγεννιάτικη αγορά – Παραμυθούπολη 2023 δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά και είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας στις Βραχυχρόνιες Αγορές, κάτοχοι Αδείας Παραγωγού και Επαγγελματία Πωλητή που δραστηριοποιούνται στις Λαικές Αγορές, κάτοχοι Αδείας δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι Αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη. Τη βεβαίωση Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας την εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών κατόπιν αιτήσεως των.

Η διάθεση ειδών και  η  παροχή  υπηρεσιών διέπεται υποχρεωτικά από τους εξής όρους:
α) Τα πωλούμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους  όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.
β) Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η  διάθεση τους να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ αριθ 91354/30-07-2017  απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης  και Επενδύσεων «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και  Εμπορίας  Προϊόντων και  Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)(Β 2983)
γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της εκάστοτε ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας.

Σε περίπτωση μη επαρκούς ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων κάποιας κατηγορίας εκ των ανωτέρω, αυτές αποδίδονται σε αιτούντες των υπολοίπων κατηγοριών.
Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση θέσεων που ορίζονται με την παρούσα προκήρυξη, αυτές θα δοθούν με κλήρωση.
Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στην αρμόδια αρχή εντός 1 ημέρας από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

Βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει από την διαδικασία  απόδοσης θέσεων εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής  στην οργανωμένη υπαίθρια αγορά/βραχυχρόνια αγορά της οποίας η ισχύς είναι ίση με την διάρκεια  λειτουργίας της οργανωμένης υπαίθριας  αγοράς/βραχυχρόνιας αγοράς.

Ο Πρόεδρος
Επιτροπής Διενέργειας
Παραμυθούπολης 2023
Βουτσάς Χρήστος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τοπογραφικό του πάρκου Αγ. Γεωργίου.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αριθμ. 258/2023 απόφαση Δ.Σ.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αριθμ. 260/2023 απόφαση Δ.Σ.

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.