Δ.Αλμωπίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

364Προβολές

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 06-04-2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1  Αναμόρφωση Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αλμωπίας έτους 2022.  
2  Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης – κατανομής, αναμόρφωση προϋπολογισμού (λειτουργικές δαπάνες σχολείων).  
3  Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης – κατανομής, αναμόρφωση προϋπολογισμού (συμπληρωματική απόφαση μηνός Μαρτίου 2022).  
4 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, έτους 2022.  
5  Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμο Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ), ετών 2021-2022 (διάστημα δώδεκα(12) μηνών)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα για τα Τμήματα 5 και 12.  
6 Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμο Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ), ετών 2021-2022 (διάστημα δώδεκα(12) μηνών)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα για τα Τμήματα 1,3,4,6,7,10,13,16 και 17.  
7  Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμο Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ), ετών 2021-2022 (διάστημα δώδεκα(12) μηνών)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα για τα Τμήματα 15 και 18.  
8  Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμο Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ), ετών 2021-2022 (διάστημα δώδεκα(12) μηνών)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα για τα Τμήματα 2,8,9,11 και 14.  
9  Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.  
10  Λήψη   απόφασης   ορισμού   πληρεξουσίου  δικηγόρου αναφορικά με την αριθ.ΑΚ115/2022 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ (σχετ.ΔΕφΘες.21/2022 απόφαση) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου  Θεσσαλονίκης.  
11  Λήψη  απόφασης  ορισμού  πληρεξουσίου   δικηγόρου  αναφορικά με την αριθ.ΑΓ29/2022  ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.  
12  Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.5002/24-03-2022 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 47/2022 απόφαση Ο.Ε.).  
13  Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. Π80/2022 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                      ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου  Θεσσαλονίκης.  
14  Έγκριση ανάθεσης δαπάνης εργασιών μαγειρείου για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Δήμου Αλμωπία.  
15  Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Έργο Ανάπλασης Δικτύου Κοινοχρήστων Χώρων στην Πόλη της Αριδαίας» στα πλαίσια της Πρόσκλησης «Ελλάδα 2.0» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΔΜΕΑΑ/ΥΠΕΝ), στο Πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» και αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης.  
16   Έγκριση της μελέτης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Έργο Ανάπλασης Δικτύου Κοινοχρήστων Χώρων στην Πόλη της Αριδαίας»   
17  Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.»  
18 Καθορισμός των όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου (σταυλικής εγκατάστασης).  
19  Έγκριση της αριθ. 09/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΚΠ-Α.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.