Δ.Έδεσσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

221Προβολές

ΠΡΟΣ
1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Έδεσσας
2. Τους Προέδρους των Συμβουλίων
των Κοινοτήτων

Καλείστε να προσέλθετε τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00
μ.μ., σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό
Κατάστημα Έδεσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022
(ΦΕΚ Α΄136), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
1. Ανακοίνωση αποφάσεων.
2. Ανακοίνωση δικογράφου.
3. Σύνταξη έκθεσης Β΄ Τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβολή της για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
4. Κατανομή εγκεκριμένων ανθρωποωρών, σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/
και πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των
Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) και των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας ( Σ.Δ.Ε.) του Δήμου Έδεσσας.
5. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη
Δημοτική Κοινότητα Νησίου του Δήμου Έδεσσας.
6. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. 3800
αγροτεμαχίου στη Δημοτική Κοινότητα Άρνισσας του Δήμου Έδεσσας.
7. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. 246
αγροτεμαχίου στη Δημοτική Κοινότητα Άρνισσας του Δήμου Έδεσσας.
8. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη
Δημοτική Κοινότητα Μεσημερίου του Δήμου Έδεσσας.
9. Ανάκληση της σριθμ. 189/2022 απόφασης με θέμα «Τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. πρωτ. 4291/24-03-2021 σύμβασης για την προμήθεια υγρών
2
καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για τρία (03) έτη για τις ανάγκες του Δήμου
Έδεσσας».
10.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της Υπηρεσίας
με τίτλο «Εργασίες μεταφοράς κλαδιών από δράσεις πυροπροστασίας σε χώρο
ανακύκλωσης».
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της Υπηρεσίας
με τίτλο: «Εργασίες απομάκρυνσης ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων και
λοιπών υλικών από διάφορες περιοχές του Δήμου».
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της Υπηρεσίας
με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός
εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών για δράσεις πυροπροστασίας»
13.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή
πλακοστρώσεων – τσιμεντοστρώσεων στην Κοινότητα Άγρα».
14.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή
στραγγιστηρίου & αποκατάσταση φθορών στο Πολιτιστικό Αγ. Φωτεινής».
15.Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου «Ανακατασκευή διαδρόμων
αύλειου χώρου Δημαρχείου και αθλητικού κέντρου Πασά – Τσαΐρ» .
16.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Αποκατάσταση καταστρώματος και φορέα γέφυρας οδού Μεσημερίου –
Φλαμουριάς» (Αρ. Μελ. 45/2017).
17.Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την οργάνωση
συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και το σχεδιασμό του συστήματος
“Πληρώνω όσο Πετάω”»

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.