Δ.Έδεσσας

Πρόσκληση 1ης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Έδεσσας στις 05/11/2020

573Προβολές

Η πρόσκληση αφορά:

1.Μέλη Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης Δήμου Έδεσσας
2. Δήμαρχο
3. Αντιδημάρχους
4. Προέδρους Νομικών
Προσώπων του Δήμου
5. Προέδρους Συμβουλίων
Κοινοτήτων & Πρόεδρο
Κοινότητας Γραμματικού
6. Εκπροσώπους τοπικών
οργανώσεων πολιτικών
κομμάτων
7. Επικεφαλής δημοτικών
παρατάξεων

 

   Σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης του Δήμου Έδεσσας, σύμφωνα με το άρθρο 76 του
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018,
που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), για λόγους
διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις υπ’ αρ.
18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020 και 33282/29.05.2020
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 2 του Ν.
4682/03.04.2020 (ΦΕΚ 76 τ.Α΄/03.04.2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11.03.2020) και το άρθρο 1 του Ν. 4684/25.04.2020 (ΦΕΚ 86
τ.Α΄/25.04.2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30.03.2020), την
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 κατά το διάστημα από ώρα 11.00΄ έως 13.00΄για
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το προσχέδιο του
Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2021.
2. Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του προσχεδίου του
Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.

Σημειώσεις:
α) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση για το ίδιο θέμα της
ημερήσιας διάταξης επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 την ίδια ώρα, με τον ίδιο τρόπο.
β) Οι εισηγήσεις των ως άνω θεμάτων, προς ενημέρωση των μελών, αποστέλλονται
ηλεκτρονικά.
γ) Σε περίπτωση απουσίας παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δ.Ε.Δ. να ενημερώσουν
έγκαιρα τα αναπληρωματικά μέλη, προκειμένου να συμμετάσχουν.
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των
θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση. Επιπλέον, συνημμένα σας αποστέλλεται πίνακας
με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνετε την
επιλογή σας ως προς την έγκριση του ή μη. Έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε
ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ, αλλά και παρατηρήσεις. Οι συμπληρωμένοι πίνακες
ψηφοφορίας να επιστραφούν εντός του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της
συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στo email: filipposgiouros@gmail.com
και pasiali@edessa.gr.

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης
Φίλιππος Γκιούρος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.