Δ. ΒέροιαςΕργασία

Πρόσληψη προσωπικού – ΚΑΠΑ ΣΟΧ2/2022

360Προβολές

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των Υπηρεσιών του, για την εξής ειδικότητα και χρονική διάρκεια:

Κωδ. θέσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 ΔΕ

Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30-06-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. 1
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και στους διαδικτυακούς τόπους (www.veria.gr) και (https://veriakapa.gr) β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή : Πολίτες->Έντυπα ->Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου (ΣΟΧ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως (κατόπιν ραντεβού, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» Θ. Ζωγιοπούλου 5 Τ.Κ.59132 Βέροια, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βέροιας καθώς και στις ιστοσελίδες (www.veria.gr) και (https://veriakapa.gr) εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η πιο πάνω ανακοίνωση θα αναρτηθεί ολόκληρη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Διοικητικού – Οικονομικού τμήματος του Νομικού Προσώπου – Θ. Ζωγιοπούλου 5, στις 24/08/2022 από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν.

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.