Πολιτική

Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και εικόνες εγκατάλειψης και ντροπής στο ΚΕΦΙΑΠ Έδεσσας

239Προβολές

Επισκέφτηκε την δομή και κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας για την
πρόσληψη προσωπικού και την αποκατάσταση των κτηριακών προβλημάτων

Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Θεοδώρα Τζάκρη, στις 27 Ιουνίου 2022
επισκέφτηκε το ΚΕΦΙΑΠ Έδεσσας, όπου πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με
το διοικητή του νοσοκομείου Έδεσσας κ. Χρήστο Δόντσιο και τον οικονομικό
Διευθυντή κ. Γιάννη Μπαδινάκη για τα σοβαρά θέματα λειτουργίας της δομής. Κατά
την επίσκεψή της στην εν λόγω δομή διαπίστωσε ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις
του ΚΕΦΙΑΠ Έδεσσας είναι σε εξαιρετικά κακή κατάσταση, όπως
κατεστραμμένα κουφώματα αλουμινίου, προβλήματα στις μονώσεις, σκασίματα στα
ταβάνια και στους τοίχους, προβλήματα στην κεντρική κλιματιστική μονάδα στους
εξαερισμούς, στα υδραυλικά, στους κυκλοφορητές, κλπ, με αποτέλεσμα να
δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας της εν λόγω δομής. Μάλιστα εξαιτίας
αυτών των προβλημάτων και της έλλειψης προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες μια
τόσο σημαντική υγειονομική δομή, 2.500 τμ, με σημαντικές υποδομές που θα
μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε συνανθρώπους μας με σοβαρά
προβλήματα υγείας, πολλώ δε μάλλον που μετά την πανδημία της covid 19 πολλοί
ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί σε νοσοκομεία χρήζουν ειδικής φροντίδας και
αποκατάστασης πριν επιστρέψουν στο σπίτι τους, εξυπηρετεί μόνο 25 περιστατικά
την εβδομάδα.
Προς τούτο κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας με την οποία τον ρωτά για
τις προθέσεις του: (1) να προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού διαφόρων
ειδικοτήτων (όπως φυσίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές,
εργοθεραπευτές, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, γυμναστές, βοηθητικό και διοικητικό
προσωπικό) καθώς και τεχνικό προσωπικό (συντηρητές,υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι
κλπ) για την αποκατάσταση των διαφόρων κτηριακών προβλημάτων στο ΚΕΦΙΑΠ
Έδεσσας, ώστε η εν λόγω δομή να επιτελέσει το σκοπό λειτουργίας της που είναι η
παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς, οι
οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, εριστικού και
αναπνευστικού συστήματος, σε άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά και νοητικά
προβλήματα καθώς και σε ασθενείς με covid που χρήσουν ειδικής φροντίδας και
αποκατάστασης μετά την έξοδο τους από το νοσοκομείο και πριν επιστρέψουν στο
σπίτι τους και (2) να προχωρήσει σε μια ολοκληρωμένη μελέτη παρέμβασης
προκειμένου να αποκατασταθούν στο σύνολό τους τα προβλήματα στις κτηριακές
εγκαταστάσεις του ΚΕΦΙΑΠ Έδεσσας και η εν λόγω δομή να γίνει πλήρως
λειτουργική αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες των υποδομών της.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Υγείας
ΘΕΜΑ: «Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και εικόνες εγκατάλειψης και
ντροπής στο ΚΕΦΙΑΠ Έδεσσας»

Τα Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ πρώην
ΚΕΚΥΚΑμεΑ) σε όλη τη χώρα προσφέρουν υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας σε
ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού,
νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού και αναπνευστικού συστήματος καθώς και σε
άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά και νοητικά προβλήματα. Καθώς είναι πολύ
σημαντική η πρώιμη διάγνωση, η ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική
υποστήριξη, η ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, η
προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρίες, η
λειτουργική τους αποκατάσταση, η υποστήριξη για ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό,
η εν λόγω δομή συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό
επίπεδο για τον συντονισμό της δράσης τους. Από την 1-1-2012   τα ΚΕΦΙΑΠ
εντάχθηκαν στα κατά τόπους κεντρικά Νοσοκομεία της χώρας.
Στις 27 Ιουνίου 2022 κατά την επίσκεψή μου στις εγκαταστάσεις του ΚΕΦΙΑΠ
Έδεσσας, για συνάντηση εργασίας με το διοικητή του νοσοκομείου Έδεσσας κ.
Χρήστο Δόντσιο και τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Γιάννη Μπαδινάκη διαπίστωσα τα
εξής:
Οι κτηριακές εγκαταστάσεις του ΚΕΦΙΑΠ Έδεσσας είναι σε εξαιρετικά κακή
κατάσταση. Συγκεκριμένα αντιμετωπίζει σημαντικά κτηριακά προβλήματα που
εντοπίζονται σε κατεστραμμένα κουφώματα αλουμινίου, προβλήματα στις μονώσεις,
σκασίματα στα ταβάνια και στους τοίχους, προβλήματα στην κεντρική κλιματιστική
μονάδα στους εξαερισμούς, στα υδραυλικά, στους κυκλοφορητές, κλπ, με
αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας της εν λόγω δομής. Και
σήμερα μια τόσο σημαντική υγειονομική δομή 2.500 τμ με σημαντικές υποδομές που
θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε συνανθρώπους μας με σοβαρά
προβλήματα υγείας, πολλώ δε μάλλον που μετά την πανδημία covid πολλοί άνθρωποι
που έχουν νοσηλευτεί, μετά την έξοδό τους από το νοσοκομεία χρήζουν ειδικής
φροντίδας και αποκατάστασης πριν επιστρέψουν στα σπίτια τους, εξυπηρετεί μόνο 25
περίπου περιστατικά την εβδομάδα.
Από την πλευρά του το ΚΕΦΙΑΠ προκειμένου να αντιμετωπίσει άμεσα προβλήματα
που επηρεάζουν την καθημερινή του λειτουργία, έχει υποβάλει σχετική μελέτη ύψους
περίπου 195.000 € προκειμένου να αποκατασταθούν ορισμένα από τα πολύ σοβαρά
κτηριακά προβλήματα, η οποία όμως δεν έχει προχωρήσει ακόμη διοικητικά, εφόσον
εκκρεμεί ο σχετικός διαγωνισμός.

Επιπλέον απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (όπως
φυσίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές,
νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, γυμναστές βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό)
καθώς και τεχνικό προσωπικό (συντηρητές, υδραυλικοί κλπ) για την αντιμετώπιση
των διαφόρων κτηριακών προβλημάτων της δομής.
Κατόπιν τω παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Προτίθεσθε να προχωρήσετε στην πρόσληψη προσωπικού διαφόρων
ειδικοτήτων (όπως φυσίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές,
φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς,
γυμναστές, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό) καθώς και τεχνικού
προσωπικού (συντηρητές, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ) για την
αντιμετώπιση των διαφόρων κτηριακών προβλημάτων στο ΚΕΦΙΑΠ
Έδεσσας, ώστε η εν λόγω δομή να επιτελέσει το σκοπό λειτουργίας της που
είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή
εξωτερικούς, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού,
κυκλοφορικού, ερειστικού και αναπνευστικού συστήματος, σε άτομα όλων
των ηλικιών με κινητικά και νοητικά προβλήματα και σε ασθενείς με covid 19
που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία και χρήζουν ειδικής φροντίδας και
αποκατάστασης πριν επιστρέψουν στα σπίτια τους;
2. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε μια ολοκληρωμένη μελέτη παρέμβασης
προκειμένου να αποκατασταθούν στο σύνολό τους τα προβλήματα στις
κτηριακές εγκαταστάσεις του ΚΕΦΙΑΠ Έδεσσας και η εν λόγω δομή να γίνει
πλήρως λειτουργική αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες των υποδομών της;

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.