Κεντρική Μακεδονία

Υποβολή φακέλων υποψηφιότητας

682Προβολές

Θέμα :«6η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»

Από την ΔΑΟΚ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ανακοινώνεται η 6η τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020», (υπ΄αριθμ.6734/14-10-2019 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ΑΔΑ:Ω6754653ΠΓ-ΛΗΨ) ως εξής:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 «Πιστώσεις – Χρηματοδότηση» αντικαθίστανται ως εξής:

«2.Για την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης, κατανέμονται σε βάρος του υπομέτρου 6.3 του ΠΑΑ 2014-2020 τα εξής ποσά ανά Περιφέρεια:

 

Α/Α Περιφέρεια Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε €
1 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 9.395.000
2 Κεντρικής Μακεδονίας 10.265.000
3 Δυτικής Μακεδονίας 4.061.000
4 Θεσσαλίας 6.923.000
5 Στερεάς Ελλάδος 6.444.000
6 Ηπείρου 3.821.000
7 Ιονίων Νήσων 2.144.000
8 Δυτικής Ελλάδος 6.204.000
9 Πελοποννήσου 7.389.000
10 Αττικής 2.383.000
11 Νοτίου Αιγαίου 2.144.000
12 Βορείου Αιγαίου 2.623.000
13 Κρήτης 6.204.000
ΣΥΝΟΛΟ 70.000.000

Άρθρο 2

Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 «Διοικητικός Έλεγχος Αιτήσεων Στήριξης» αντικαθίστανται ως εξής:

«3.Ο ανωτέρω διοικητικός έλεγχος διενεργείται από α΄ και β΄ αξιολογητή, ΠΕ γεωτεχνικούς ή ΤΕ Γεωπονίας. Ο α΄ διοικητικός έλεγχος διενεργείται από αξιολογητή υπάλληλο της οικείας ΔΑΟΚ. Σε περίπτωση έλλειψης ικανού αριθμού υπαλλήλων της οικείας ΔΑΟΚ, ο α΄ διοικητικός έλεγχος δύναται να διενεργηθεί και από αξιολογητές των υπολοίπων ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας ή και από υπαλλήλους της ΔΑΟ της Περιφέρειας. Ο β΄ διοικητικός έλεγχος διενεργείται από αξιολογητή, υπάλληλο κάποιας από τις υπόλοιπες ΔΑΟΚ της οικείας Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ότι άτομα που έχουν διενεργήσει τον α΄ διοικητικό έλεγχο της αίτησης στήριξης δεν συμμετέχουν στη β΄ αξιολόγηση που αφορά την συγκεκριμένη αίτηση.»

Κατά λοιπά ισχύει η με αρ. 592/23-1-2019 απόφασή μας.

Μ.Ε.Π.

ΟΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

 

 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.