Ελλάδα

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ενημερώνει

188Προβολές

Η προθεσμία για την υποβολή νέων αιτήσεων, καθώς και
για τροποποιήσεις αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί,
αναφορικά με το Επίδομα Παιδιού 2018, παρατείνεται
έως και τις 15 Ιανουαρίου 2019, για τεχνικούς λόγους.

Κάντε το σχόλιο σας