Εργασία

Παράταση ως 7/1 στις αιτήσεις για Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων

189Προβολές

δόθηκε στην ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων
φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο Μητρώο
των Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ – Δήμητρα
και την ένταξή τους στο Εθνικό Σύστημα
Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ).
Σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά
στο διαδικτυακό τόπο:https://agroadvisors.elgo.gr,
και να απευθύνουν τυχόν ερωτήματα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kalexaki@elgo.gr.

Δυνατότητα πιστοποίησης ως Γεωργικοί Σύμβουλοι, έχουν:
Οι κάτοχοι πτυχίου Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου,
Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος,
Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας,
Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας
(Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων
τίτλων σπουδών,σχολών της αλλοδαπής.

Κάντε το σχόλιο σας