Εργασία

134 προσλήψεις στο ΦοΔΣΑ Κ. Μακεδονίας

139Προβολές

Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη 134 συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.

Κάντε το σχόλιο σας