Στόχος

«Η Καρδιά του Παιδιού»

116Προβολές

Πανελλήνιος Σύλλογος «Η Καρδιά του Παιδιού», έναν οργανισμός Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που βοηθάει ηθικά ,υλικά και ψυχολογικά τα παιδιά που πάσχουν από Συγγενείς Καρδιοπάθειες και τις οικογένειες τους.

Η Καρδιά του Παιδιού. Σύντομη Παρουσίαση

Κάντε το σχόλιο σας