Εργασία

Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019

408Προβολές

Διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο

και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ .

Δείτε τα απαιτούμενα προσόντα

4ΕΑ_2019_ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

5ΕΑ_2019_ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κάντε το σχόλιο σας