Δ.Πέλλας

“Αμέλια” στα Γιαννιτσά

76Προβολές

Το υποστηρικτικό κέντρο, για την υποστήριξη, πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών,

στην οδό 20ης Οκτωβρίου 15 (περιοχή πλατείας Γκόνου Γιώτα) Γιαννιτσά.

Δ.Σ.

Πρόεδρος: Φαντίδου Ανθή

Αντιπρόεδρος: Μαυρίδου Φωτεινή

Ταμειας: Πατραβέλα Ελένη

Γεν.Γραμματέας: Δομπράκη Παρασκευή

Ειδ.Γραμματέας: Σταυρακάκη Ελένη

Μέλος: Μουτούδη Δώρα

Μέλος: Νανούδη Άννα

Κάντε το σχόλιο σας