Αγροτικά

Κοινοποίηση πορισμάτων ΕΛΓΑ από Χαλάζι της 23/06/2022 στην Δ/Τ.Κ. Αγροσυκιάς

250Προβολές

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, στις 16/02/2023, τον πίνακα µε τα
πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 23/06/2022 στις
καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ ΑΓΡΟΣΥΚΕΑΣ. Τα πορίσµατα αυτά είναι στη
διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι
την 27/02/2023. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα
πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να
υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10
ηµερολογιακών ηµερών.
Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων
.
Ο Πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων
πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα
αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση
δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος
της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον
Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.
η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό ∆ήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην
οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες.
η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.,
Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής
αποζηµίωσης είναι:

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.