Δ.Αλμωπίας

Αλλαγές στο έντυπο: Χορήγηση Βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ για ηλεκτροδοτούμενο ή μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο

258Προβολές

Αλλαγές στο έντυπο: Χορήγηση Βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ για
ηλεκτροδοτούμενο ή μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο  (ΕΝΤΥΠΟ 1).
(Προορίζεται για συμβολαιογραφική χρήση και αφορά στον ιδιοκτήτη του
ακινήτου)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (Ρυθμίσεις για τη βεβαίωση περί μη
οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) – Τροποποίηση περ. α’ παρ.
18 άρθρου 24 ν. 2130/1993 Στην περ. α’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν.
2130/1993
(Α’ 62) επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) στο τέταρτο εδάφιο τροποποιούνται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σε
περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, β) προστίθενται νέο πέμπτο και
έβδομο εδάφιο και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής: «18.α. Σε περίπτωση
μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε
αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη
οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η συμβολαιογραφική
πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η
βεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείται
αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον
μεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών με βάση τα στοιχεία που
τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής
της. Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να
χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική
μεταβίβαση του ακινήτου. Ο δήμος ζητά ως δικαιολογητικά για τη χορήγηση
της βεβαίωσης μόνον: α) για την περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου,
φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό
εξόφλησής του και Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης
Ιδιοκτησίας, και β) για την περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου,
Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου.
Η διακοπή ηλεκτροδότησης βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή Ελληνικού
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και η ημερομηνία διακοπής
από τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου που παραλαμβάνει την αίτηση έκδοσης
της βεβαίωσης, βάσει των στοιχείων της σχετικής βάσης δεδομένων του
ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ο οικείος δήμος έχει άμεση πρόσβαση. Η βεβαίωση
εκδίδεται για τα τετραγωνικά  μέτρα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό
Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Για τα
ηλεκτροδοτούμενα μισθωμένα ακίνητα, οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος
υποχρεούνται να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος
στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα,
προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση, εφόσον τους προσκομισθεί από τους
ιδιοκτήτες αυτών η δήλωση λύσης της τελευταίας μίσθωσης στην Εφαρμογή
Δήλωσης Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.»
Ισχύς άρθρου από 13/4/2023.

Vevaiwsh-mh-ofeilhs-TAP

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.