Δ.Αλμωπίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 24-5-2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

141Προβολές

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα
διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας την Τρίτη, 23 Μαΐου 2023 και ώρα
7.00μ.μ.(19.00’),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1
ο Αναμόρφωση Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αλμωπίας έτους 2023.
2
ο 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους
2023.
3
ο Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας (αριθ. πρωτ. 8113/10-5-2023 εισήγηση
Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
4
ο Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206
Ν.3584/2007(ΦΕΚ Α ́143), όπως ισχύει
5
ο Επιλογή υδρονομέων άρδευσης Δήμου Αλμωπίας για την αρδευτική περίοδο έτους 2023
6
ο Έγκριση επέκτασης του προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ στον Δήμο
Αλμωπίας.
7
ο Ακύρωση της με αριθ. 66/2023 Απόφασης Δ.Σ. – Εκ νέου λήψη απόφασης
8
ο Έγκριση 1ου Σ.Π. (Συγκριτικού Πίνακα εργασιών) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών
Μονάδας Νέων Εργασιών) της μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Τ.Κ. ΞΙΦΙΑΝΗΣ”
9
ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΣΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”
10ο Έγκριση 1ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Συντήρηση και επισκευή
κτιρίου Μαθητικής Εστίας”.
11ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), λόγω Αναθεώρησης (2ης), του έργου με τίτλο:
“ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”
12ο Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης με τίτλο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”».
13
ο Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έργου με τίτλο “Κατασκευή μεταλλικής
κερκίδας με στέγαστρο για το αθλητικό γήπεδο ΤΚ Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας”

14ο Έγκριση Τροποποίησης της από 22-07-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού και του Δήμου Αλμωπίας για την Πράξη “Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας με στέγαστρο για το
αθλητικό γήπεδο ΤΚ Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας”, ως προς το οικονομικό αντικείμενο και τη διάρκεια της
σύμβασης.
15ο Έγκριση σύστασης της Επιτροπής διαπίστωσης και αποκατάστασης ζημιών λόγω απρόβλεπτων συμβάντων
πολιτικής προστασίας του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2023.
16ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτου εντός του οικισμού Μεγαπλατάνου στον Δήμο Αλμωπίας για
κοινωφελή σκοπό.
17ο Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας, υδροφόρου
οχήματος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
18ο Πρόγραμμα μαθητείας στον χώρο εργασίας για τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στον Δήμο
Αλμωπίας κατά την περίοδο 2023-2024
19ο Αναστολή απόφασης συγχώνευσης σχολικών μονάδων Εξαπλατάνου Θηριόπετρας.
20ο Έγκριση της με αριθ. 17/2023 Απόφασης ΚΕ.Κ.Π.- Α. περί 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
Οικονομικού έτους 2023 του ΚΕ.Κ.Π.- Α. Δήμου Αλμωπίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.