Δ.Αλμωπίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

88Προβολές

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα
διεξαχθεί με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης την Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2023 και ώρα
7.00μ.μ.(19.00’),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1 ο 6 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
2 ο Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020)
(αριθ. 155/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
3 ο Λήψη απόφασης σχετικά με την ανταλλαγή θέσεων πωλητών στη λαϊκή αγορά της Αριδαίας
(αριθ. πρωτ. 14080/10-8-2023 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
4 ο Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν.3584/2007
(ΦΕΚΑ΄143) όπως ισχύει
5 ο  Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024 (τακτικό προσωπικό)
6 ο Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024
7 ο Έγκριση επέκτασης του προγράμματος   μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ στον Δήμο
Αλμωπίας
8 ο Παραχώρηση δημοσίου κτήματος ΑΒ 4717 (Ο.Τ. 114) που βρίσκεται στην  Αριδαία του Δήμου Αλμωπίας.
9 ο Έγκριση 2ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Μελέτη Υδραυλική
Αρδευτικών Δικτύων Τ.Κ. Σωσάνδρας".
10 ο Λήψη απόφασης για την κοπή πέντε (5) δέντρων που βρίσκονται εντός αδιάνοικτου τμήματος δημοτικής οδού
μεταξύ των Ο.Τ. 4 και 8 του συνοικισμού Άνω Ροδωνιάς της Κοινότητας Πιπεριάς του Δήμου Αλμωπίας.
11 ο Εξέταση της υπ’ αριθ. 2/2023 Απόφασης Τ.Σ. Λουτρακίου περί Γνωμοδότησης αναφορικά με το αριθ. πρωτ.
4132999(556)/15-6-2023 ΠΕΤ 2305948826 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –
Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου
Μ.ΥΗ.Ε. επί του ρέματος Νικολάου της Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου Δ.Αλμωπίας
12 ο Εξέταση αιτήματος του συλλόγου  ΦΟΑ  Αριδαίας  για παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου
Γυμνασίου  Αριδαίας  για τις προπονήσεις  του συλλόγου.
13 ο Εξέταση αιτήματος του συλλόγου  ΦΟΑ  Αριδαίας  για παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γυμνασίου  Εξαπλατάνου  για τις προπονήσεις του συλλόγου.
14 ο Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
15 ο Έγκριση της με αριθ. 24/2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠ-Α περί 3ης αναμόρφωσης
του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023
16 ο Έγκριση της με αριθ. 36/2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ περί αποστολής
αιτήματος προς το Δήμο Αλμωπίας για ορισμό ορκωτών ελεγκτών για το οικονομικό έτος 2022.
17 ο Διαγραφή ή μη χρεών οφειλέτη του Δήμου Αλμωπίας κατόπιν γνωμοδότησης νομικού.
(αριθ. πρωτ. 13836/8-8-2023 εισήγηση Οικονομικών Υπηρεσιών)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.