Δ.Έδεσσας

Δ.Έδεσσας

«Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Έδεσσας

Ο Δήμος Έδεσσας προχώρησε στην εκπόνηση της υπηρεσίας «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Έδεσσας»...
Δ.Έδεσσας

Απινιδωτές στα σχολεία

Απινιδωτές για όλα τα σχολεία ευθύνης της προμηθεύτηκε η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήδη οι απινιδωτές έχουν τοποθετηθεί στο 1ο ΔΕΛ,...
Δ.Έδεσσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 524/1980 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη σύμβασης προσωπικού ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 524/1980 στο παράρτημα της «Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου...
1 2 3 45
Page 1 of 45