Δ.Έδεσσας

Δ.Έδεσσας

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εξασφάλισης πρόσβασης μονίμων κατοίκων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής...
Δ.Έδεσσας

Δωρεάν παπούτσια

Ο Δήμος Έδεσσας σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» διένειμε δωρεάν παπούτσια σε παιδιά οικογενειών με χαμηλό...
1 2 3 37
Page 1 of 37