Δ. Αλεξάνδρειας

ΑγοράΔ. Αλεξάνδρειας

Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων στην Λαϊκή Αγορά της Αλεξάνδρειας, για το Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με τον ΦΕΚ 4899/τ.β’/06-11-2020(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342) “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο...