Δ.Αλμωπίας

Δ.Αλμωπίας

Σχέδιο Δράσης Δήμου Αλμωπίας για την Προστασία των Αστέγων σε έκτακτες καιρικές συνθήκες

Ο Δήμος Αλμωπίας υλοποιεί Σχέδιο Δράσης, προκειμένου να αποτραπεί η έκθεση αστέγων σε κίνδυνο θερμοκρασιών κατά την περίοδο του χειμώνα....