Δ.Πέλλας

Δ.Πέλλας

Ανακοίνωση Αντιδημάρχου Καθαριότητας Δήμου Πέλλας

Συνεχίστηκε και σήμερα η απολύμανση κάδων απορριμμάτων και κεντρικών οδών από το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας προκειμένου να περιορίσουμε τη...
Δ.Πέλλας

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Ο Δήμος Πέλλας ως φορέας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην κοινότητα Γιαννιτσών, λαμβάνοντας υπόψη: την ΚΥΑ υπ’ αριθμΔ1α/ΓΠ.οικ. 20006 της...
Δ.Πέλλας

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09/04/2020 Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’...
Δ.Πέλλας

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2020 Σύμφωνα με την ΚΥΑ...
Δ.Πέλλας

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01/04/2020 Σύμφωνα με την ΚΥΑ...
1 2 3 4 25
Page 2 of 25