Κεντρική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Υποβολή αιτήσεων για εννέα υποτροφίες

Παρατείνεται έως και τις 31 Αυγούστου 2020 η υποβολή αιτήσεων για εννέα (9) υποτροφίες σπουδών για την Περιφέρεια Μακεδονίας, που...
Κεντρική Μακεδονία

Aπόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικών μεταφορέων

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικών...
1 2 3 11
Page 1 of 11