Π.Ε.Ημαθίας

Π.Ε.Ημαθίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας 30 ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας τριάντα (30) νέων ή ανακατασκευασμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών...
1 2 3 8
Page 1 of 8