Δ. Αλεξάνδρειας

Δ. Αλεξάνδρειας

Ολοκληρώνεται την Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου η θεώρηση των αδειών επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών αγορών του Δήμου Αλεξάνδρειας

Από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ανακοινώνεται: Ολοκληρώνεται την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου η προθεσμία, για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών του...