Π.Ε.Πέλλας

Π.Ε.Πέλλας

Πρόγραμμα εκδηλώσεων μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. πρωτ. 29652/15-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΗ346ΜΤΛ6-8ΛΦ) έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα τις «Εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας...
Π.Ε.Πέλλας

ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η Διοίκηση του ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. με ευθύνη και ευαισθησία απέναντι στο σύνολο των πολιτών και φυσικά των μαθητών...
Π.Ε.Πέλλας

Απαγόρευση  αλιείας 

Απαγόρευση  αλιείας  στη  λίμνη  Βεγορίτιδα εντός των ορίων της Π.Ε. Πέλλας, στα πλαίσια αναπαραγωγής ιχθύων.  Με την αρ. 200054(5711)/14-4-2020 (ΑΔΑ:...
Π.Ε.Πέλλας

ΠΑΣΧΑ 2020

Πρὸς τὸνεὐσεβῆΚλῆ­ρο καὶτὸνεὐ­λα­βῆ λα­ὸτῆςκαθ᾿ἡ­μᾶςἹ­ε­ρᾶςΜη­τρο­πό­λε­ως  ἈδελφοὶκαὶΠατέρες, ΧριστὸςἈνέστη «Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶἐπὶ γῆς» (Ματθ. 28,20) Ὁἀναστὰς Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς...
Π.Ε.Πέλλας

ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοίκηση του ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. με ευαισθησία και ευθύνη απέναντι στο σύνολο των πολιτών, σχετικά με...
1 2 3 10
Page 1 of 10