Πολιτική

Γιάννης Σηφάκης: Αυτή είναι η νομοθετική διάταξη που ανοίγει το δρόμο για την λύση του τεράστιου προβλήματος «ΑΘΗΝΑ»

1.1kΠροβολές

 με πλήρη απαλλαγή των απλών μελών που θα εισέλθει στη Βουλή μετά τις γιορτές. Στην διάταξη έχουν ήδη συναινέσει οι 3 συναρμόδιοι Υπουργοί

Ο βουλευτής φθάνει σε αίσιο τέλος ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα 25 ετών όταν άλλοι έλεγαν ότι αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί πολιτικά και καλούσαν τους αγρότες σε δικηγορικά γραφεία να πληρώσουν με εξωδικαστικούς συμβιβασμούς και με τεράστια δικαστικά έξοδα. 

Οτιδήποτε άλλο ακούγεται ή διαδίδεται δεν έχει οποιαδήποτε βάση και δεν πρόκειται να βρει καμιά ανταπόκριση στους συναρμόδιους Υπουργούς ειδικά όταν αναφέρεται σε αστικές εταιρίες γενικά και όχι σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες και σε άλλους μεταγενέστερους Νόμους. Το μόνο που προσπαθεί είναι να «μπερδέψει» τους αγρότες για δήθεν προσπάθειες όταν το θέμα είχε ήδη διευθετηθεί. Ακόμη μπορεί να δυσκολέψει την ψήφιση της έτοιμης και ώριμης διάταξης στη Βουλή που με ασφάλεια δικαίου αναφέρεται στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες και για τα μέλη που εισήλθαν σε αυτές πριν το 2012 και τα χρέη που γεννήθηκαν πριν το 2012 ( που σαφώς καταλαμβάνει την περίπτωση της ΟΠ «ΑΘΗΝΑ»).

Η διάταξη που, με επίσπευση του Γιάννη Σηφάκη,  προωθείται για ψήφιση με Υπουργική τροπολογία από το Υπουργείο Οικονομίας με συναρμόδια τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών και θα εισέλθει για ψήφιση στη Βουλή μετά τις γιορτές έχει ως εξής:

Υπουργική τροπολογία

Μεταβατικές άρθρου 294 ν. 4072/2012:

Ο παρών νόμος εφαρμόζεται και σε εταιρείες που κατά την έναρξη της ισχύος του δεν τελούν σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση

«Σε εταιρεία του άρθρου 270 εφόσον δεν είναι κερδοσκοπική, οι εταίροι ευθύνονται για τα χρέη της μέχρι του ποσού της αρχικής εταιρικής εισφοράς τους ή της μείζονος μεταγενέστερης , όταν  η είσοδός τους στην εταιρεία και η γέννηση των χρεών έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και δεν συμμετείχαν καθ΄οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, που περιορίζει την ευθύνη των εταίρων αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών (ΑμΚΕ) στο ποσό της αρχικής εταιρικής εισφοράς τους και μόνο, υπό την προϋπόθεση να απέκτησαν την εταιρική ιδιότητα και οι σχετικές οφειλές να γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του του ν. 4072/2012 (11-4-2012) και επιπλέον να μη συμμετείχαν καθ΄οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, αντιμετωπίζεται το κοινωνικό πρόβλημα, που έχει ήδη καταστεί οξύ, ιδίως στις αγροτικές περιφέρειες, της εις ολόκληρον ευθύνης εταίρων, οι οποίοι αφενός δεν είχαν καμία ανάμιξη στη διαχείριση και διοίκηση των ΑμΚΕ και αφετέρου δεν προσδοκούσαν οικονομικά ωφελήματα από τη δράση τους, μέσω διανομής κερδών ή άλλου τρόπου.

Η επιεικής αυτή  νομοθετική ρύθμιση επιβάλλεται και από τη συνταγματική αρχή της ασφάλειας δικαίου, που επιβάλλει ιδίως τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των εκάστοτε θεσπιζόμενων ρυθμίσεων και η οποία πρέπει να τηρείται με αυστηρότητα όταν πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους. Σημειωτέον δε ότι σε όλα τα καταστατικά των ΑμΚΕ, που συνεστήθησαν πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 270 του ν. 4072/2012, ρητά αναγράφεται ότι η λειτουργία αυτών των εταιρειών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του ΑΚ, με βάση τις οποίες προσδιορίζεται η ευθύνη των απλών εταίρων των ΑμΚΕ στο ποσό της αρχικής εταιρικής εισφοράς. Δηλαδή, όταν τα απλά μέλη αποφάσισαν να συμμετάσχουν ως εταίροι σ΄ αυτήν την νομική μορφή εταιρείας, γνώριζαν ότι ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους και προφανώς δεν θα συμμετείχαν εάν εγνώριζαν ότι ευθύνονται και με την προσωπική τους περιουσία, παρότι δεν συμμετέχουν στη διοίκηση αυτών των εταιρειών.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού    Προϋπολογισμού, τα δε βεβαιωμένα χρέη δεν διαγράφονται.

 

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.