Πολιτική

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη βασική ενίσχυση

141Προβολές

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κάθε χρόνο και χειρότερα με την προκαταβολή της βασικής

ενίσχυσης στους αγρότες»

19 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσαν ερώτηση στον ΥΠΑΑ&Τ
Ακόμη μια φορά το επιτελικό κράτος της ΝΔ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με
επιτυχία τη χορήγηση των ενισχύσεων της ΚΑΠ (στην προκειμένη περίπτωση
της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης), μια διαδικασίας που
πραγματοποιείται την τελευταία 20ετία κάθε χρόνο, αποδεικνύοντας την
προχειρότητα και την επιπόλαια προσέγγιση των σχεδιασμών της γεγονός που έχει
ως αποτέλεσμα ο μεγάλος χαμένος να είναι ο Έλληνας αγρότης και οι λάθος
αυτοί κυβερνητικοί χειρισμοί να μειώνουν το ήδη συρρικνωμένο αγροτικό
εισόδημα του.
Με δεδομένο ότι, πολλά ερωτηματικά έχουν δημιουργηθεί από την απαίτηση του κ.
Αυγενάκη να ζητήσει την επομένη την παραίτηση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ
επειδή έγιναν όπως είπε αδικαιολόγητα λάθη, η Γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ –
ΠΣ κ. Θεοδώρα Τζάκρη μαζί με 19 ακόμη βουλευτές κατέθεσαν Ερώτηση προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία ζητούν απαντήσεις στα
εξής ερωτήματα:
(1) Σε ποια αδικαιολόγητα λάθη αναφέρεται ο κ. Αυγενάκης που τον οδήγησαν
στην απόφαση του να ζητήσει την επομένη της χορήγησης της προκαταβολής
της βασικής ενίσχυσης, την παραίτηση του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ,
(2) Για ποιες καθυστερήσεις στην έκδοση των υπουργικών αποφάσεων μιλά ο
ΟΠΕΚΕΠΕ και γιατί αναφέρει ότι έχει «προβληματική τεχνική υποστήριξη»,
(3) Γιατί ο αρχικός υπολογισμός της πληρωμής της βασικής ενίσχυσης, εκκίνησε
από τα 741.813.749 € και όχι τα 829.567.104 € (σύμφωνα με το ΕΣΣΚΑΠ) το
70% των οποίων αντιστοιχεί 580.703.272 € και όχι στα 488.384.809,32 € και
γιατί φαίνεται ότι λείπουν σε πρώτη φάση από την παραπάνω πληρωμή
92.318.463 €,
(4) Ισχύει το γεγονός ότι η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2023
πραγματοποιήθηκε με βάση το ΟΣΔΕ του 2022 και αν ναι γιατί έγινε αυτό;

Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε το ΟΣΔΕ του 2023; Πως γίνεται η προκαταβολή
να πραγματοποιήθηκε στη βάση των δηλωθέντων σε επίπεδο εκμετάλλευσης
το 2022 αλλά ο αρχικός υπολογισμός της πληρωμής να γίνει με βάση τις
υποβληθείσες αιτήσεις ΟΣΔΕ του 2023,
(5) Γιατί οι περικοπές είναι ανισομερείς ανάμεσα στις 3 περιφέρειες και γιατί η
περιφέρεια των βοσκοτόπων (δηλαδή η κτηνοτροφία) έχει υποστεί τη
μεγαλύτερη μείωση;
(6) Οι υπόλοιπες άμεσες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ, όπως τα οικολογικά
προγράμματα, η αναδιανεμητική ενίσχυση και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, η
πληρωμή των οποίων έπεται,  θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν τις απώλειες
που έχουν οι αγρότες από την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης και
(7) Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την πληρωμή στους αγρότες
των άμεσων ενισχύσεων που υπολείπονται: το υπόλοιπο 30% της βασικής
ενίσχυσης, τα οικολογικά σχήματα, η αναδιανεμητική ενίσχυση και οι
συνδεδεμένες ενισχύσεις.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
«ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: «Προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έτους 2023»
Στις 27 Οκτωβρίου 2023 πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών η
πρώτη πληρωμή (προκαταβολή) για το έτος 2023 της βασικής ενίσχυσης στη βάση του
εγκεκριμένου Εθνικού ΣτρατηγικούΣχεδίου της νέας ΚΑΠ 2023-27 (ΕΣΣΚΑΠ 2023-
27).
Στο εγκεκριμένο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-27, η βασική
ενίσχυσηγια το έτος 2023 ανέρχεται σε 829.567.104 €. Το 70% αυτού του ποσού
ισούται με 580.703.272 €.
Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη φετινή προκαταβολή της
βασικής ενίσχυσης σε σχέση με το 2022, υπήρξε μείωση στη βασική ενίσχυση
βοσκοτόπων κατά 27%, των δενδρωδών καλλιεργειών κατά 19% και των ετησίων
καλλιεργειών κατά 17%. Επίσης πιστώθηκε στους λογαριασμούς των 538.768
δικαιούχων παραγωγών το ποσό των 488.384.809,32 €. Ωστόσο, στο ίδιο Δελτίο Τύπου

αναφέρεται ότι «η συνολική βασική ενίσχυση που προβλέπεται για το 2023 είναι
829.567.104 €, ενώ ο αρχικός υπολογισμός της πληρωμής με βάση τις υποβληθείσες
αιτήσεις ΟΣΔΕ του 2023 εκκίνησε από τα 741.813.749 €».

Ο αγροτικός κόσμος είναι αναστατωμένος διότι στις περισσότερες των περιπτώσεων η
προκαταβολή της Παρασκευής 27 Οκτωβρίου ήταν τόσο μικρή και δεν είναι αρκετή να
καλύψει ούτε τις εισφορές του ΕΛΓΑ, ούτε στοιχειώδεις ανάγκες των αγροτών.Ένας
σοβαρός λόγος της μεγάλης απογοήτευσης των αγροτών ήταν η σοβαρή μείωση του
ποσού που πιστώθηκε στο λογαριασμό τους. Επιπλέον, δεν έχουν υπολογιστεί και
χορηγηθεί ακόμη η αναδιανεμητική ενίσχυση, τα οικολογικά σχήματα και οι
συνδεδεμένες ενισχύσεις (που αντιστοιχούν σε συνολικούς πόρους περίπου 845 εκ. €)
που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στη βασική ενίσχυση.

Πολλά ερωτηματικά έχουν δημιουργηθεί στη συνέχεια τόσο από την απαίτηση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ζητήσει την επομένη της χορήγησης
της προκαταβολής την παραίτηση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ «δεδομένων των
λαθών τα οποία έγιναν, που είναι αδικαιολόγητα» όπως είπε, όσο και από την
απάντηση εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ που έκανε σαφές ότι ο Οργανισμός «υλοποιεί
απαρέγκλιτα την απόφαση της Κυβέρνησης», ότι «υπήρξαν καθυστερήσεις στην έκδοση
των υπουργικών αποφάσεων και προβληματική τεχνική υποστήριξη» και ότι «ο
ΟΠΕΚΕΠΕ δε νομοθετεί, υλοποιεί τις Υπουργικές Αποφάσεις και λοιπές κανονιστικές
πράξεις».

Με δεδομένο ότι ακόμη μια φορά το επιτελικό κράτος της ΝΔ αδυνατεί να ολοκληρώσει
τη χορήγηση των ενισχύσεων της ΚΑΠ μια διαδικασίας που πραγματοποιείται την
τελευταία 20ετία κάθε χρόνο αποδεικνύοντας την προχειρότητα και επιπόλαια
προσέγγιση των σχεδιασμών της, με αποτέλεσμα ο μεγάλος χαμένος να είναι ο Έλληνας
αγρότης και οι λάθος αυτοί κυβερνητικοί χειρισμοί να μειώνουν το ήδη μικρό αγροτικό
εισόδημα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποια αδικαιολόγητα λάθη αναφέρεστε που σας οδήγησαν στην απόφαση σας
να ζητήσετε την επομένη της χορήγησης της προκαταβολής της βασικής
ενίσχυσης, την παραίτηση του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ;
2. Σε ποιες καθυστερήσεις στην έκδοση των υπουργικών αποφάσεων αναφέρεται ο
ΟΠΕΚΕΠΕ και γιατί μιλά για «προβληματική τεχνική υποστήριξη»;
3. Γιατί ο αρχικός υπολογισμός της πληρωμής της βασικής ενίσχυσης, εκκίνησε
από τα 741.813.749 € και όχι τα 829.567.104 € (σύμφωνα με το ΕΣΣΚΑΠ) το
70% των οποίων αντιστοιχεί 580.703.272 € και όχι στα 488.384.809,32 €;
Γιατί φαίνεται ότι λείπουνσε πρώτη φάση από την παραπα΄νω πληρωμή
92.318.463 €;
4. Ισχύει το γεγονός ότι η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2023
πραγματοποιήθηκε με βάση το ΟΣΔΕ του 2022 και αν ναι γιατί έγινε αυτό; και
γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε το ΟΣΔΕ του 2023; Πως γίνεται η προκαταβολή να
πραγματοποιήθηκε στη βάση των δηλωθέντων σε επίπεδο εκμετάλλευσης το
2022 αλλά ο αρχικός υπολογισμός της πληρωμής να γίνει με βάση τις
υποβληθείσες αιτήσεις ΟΣΔΕ του 2023;
5. Γιατί οι περικοπές είναι ανισομερείς ανάμεσα στις 3 περιφέρειες και γιατί η
περιφέρεια των βοσκοτόπων (δηλαδή η κτηνοτροφία) έχει υποστεί τη
μεγαλύτερη μείωση;
6. Οι υπόλοιπες άμεσες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ, όπως τα οικολογικά
προγράμματα, η αναδιανεμητική ενίσχυση και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, η
πληρωμή των οποίων έπεται, θεωρείτε ότι θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν τις
απώλειες που έχουν οι αγρότες από την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης;
7. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την πληρωμή στους αγρότες των
άμεσων ενισχύσεων που υπολείπονται: το υπόλοιπο 30% της βασικής
ενίσχυσης, τα οικολογικά σχήματα, την αναδιανεμητική ενίσχυση και τις
συνδεδεμένες ενισχύσεις;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Τζάκρη Θεοδώρα
Αναγνωστοπούλου Σία

Αποστολάκης Ευάγγελος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Γιαννούλης Χρήστος
Δούρου Ρένα
Ζαμπάρας Μίλτος
Θρασκιά Ράνια
Κασιμάτη Νίνα
Κεδίκογλου Συμεών
Κόκκαλης Βασίλης
Μαμουλάκης Χάρης
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κώστας
Παππάς Πέτρος
Πούλου Γιώτα
Σαρακιώτης Γιάννης
Τζούφη Μερόπη
Ψυχογιός Γιώργος»

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.