Αγροτικά

Μελισσοκομία: Παρεκκλίσεις που ανακοίνωσε ο ΥπΑΑΤ από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 241/147010/16-05-2023 ΥΑ

88Προβολές

Αυγενάκης: Το ποιοτικό μέλι διεθνώς είναι ταυτισμένο με το ελληνικό – Συναντήσεις με εκπροσώπους μελισσοκομικών φορέων

Συναντήσεις με εκπροσώπους μελισσοκομικών φορέων είχε το μεσημέρι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τη μελισσοκομία με συγκεκριμένα μέτρα, καθώς το ελληνικό μέλι, είναι ταυτισμένο με την ποιότητα και διαφημίζει τη χώρα μας στο εξωτερικό.

Για την ενίσχυση της μελισσοκομίας και ιδιαίτερα των παραγωγών που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές που συνέβησαν εντός του 2023 (πλημμύρες και πυρκαγιές), ο ΥπΑΑΤ, ανακοίνωσε τις εξής παρεκκλίσεις από την υφιστάμενη νομοθεσία:

  • Για τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», οι οποίοι έχουν υποστεί ως αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών του 2023, μείωση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών τους σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και η εν λόγω μείωση δηλώνεται – βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ και δηλώνεται το έτος 2023 στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1560), ισχύουν οι ακόλουθες παρεκκλίσεις:

α) Για τους σκοπούς υλοποίησης της εν λόγω Δράσης κατά το οικονομικό έτος 2024, ως αριθμός κατεχόμενων κυψελών λογίζεται ο αριθμός κατεχόμενων κυψελών πριν την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής.

β) Κατά την υλοποίηση της Δράσης το οικονομικό έτος 2024, το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό προμήθειας κυψελών αντικατάστασης καθορίζεται σε 50% επί των κατεχομένων κυψελών πριν την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής.

γ) Το ποσοστό ενίσχυσης της δαπάνης προμήθειας ανά κυψέλη αντικατάστασης ανέρχεται σε τουλάχιστον 80% επί της μέγιστης καθαρής επιλέξιμης αξίας των ειδών, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 241/147010/16-05-2023 ΥΑ.

  • Προκειμένου να καλυφθούν, οι αυξημένες ανάγκες σε κυψέλες αντικατάστασης και σε μεμονωμένες κινητές βάσεις ύστερα από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών του έτους 2023 και να μειωθούν οι πιθανότητες εμφάνισης ελλείψεων στην αγορά, κατά την υλοποίηση της Δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» για το οικονομικό έτος 2024, ισχύουν για όλους τους δικαιούχους, οι ακόλουθες παρεκκλίσεις:

α) Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην περίπτωση β) της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 2, της υπ’ αριθ. 241/147010/16-05-2023 ΥΑ, ενισχύεται η προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, ξύλινων ή πλαστικών κάθε τύπου.

β) ο εμβρυοθάλαμος της κυψέλης αντικατάστασης, δύναται να διαθέτει σταθερή βάση. Στην περίπτωση προμήθειας εμβρυοθάλαμου με σταθερή βάση, δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια συνδετήρων για κινητή βάση.

  • Κατά την υλοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων το οικονομικό έτος 2024, λαμβάνονται υπόψη οι παρεκκλίσεις των παρ. 1 και 2.

 

Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 244/147044/16-05-2023 ΥΑ

  • Για τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», οι οποίοι έχουν υποστεί ως αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών του 2023, μείωση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% και η εν λόγω μείωση δηλώνεται – βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ και δηλώνεται στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-2021 απόφασης Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1560), ισχύουν οι ακόλουθες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 244/147044/16-05-2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 3237):

α) Για τους σκοπούς υλοποίησης της εν λόγω Δράσης κατά το οικονομικό έτος 2024, ως αριθμός κατεχόμενων κυψελών λογίζεται ο αριθμός κατεχόμενων κυψελών πριν την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής.

β) Δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού ή μείωσης της δικαιούμενης ενίσχυσης, κατά την υλοποίηση της εν λόγω Δράσης το οικονομικό έτος 2024, η δήλωση συνολικής ετήσιας γεωργικής παραγωγής, χαμηλότερης από αυτή που προβλέπεται (5.000 €) στην περ. β) ή/και στην υποπερίπτωση γβ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 244/147044/16-05-2023 ΥΑ.

γ) Το ποσό ενίσχυσης ανά επιλέξιμη κυψέλη προσαυξάνεται κατά 50%.

  • Κατά την υλοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 8 και άρθρο 12 αντίστοιχα της υπ’ αριθ. 244/147044/16-05-2023 ΥΑ το οικονομικό έτος 2024, λαμβάνονται υπόψη οι παρεκκλίσεις της παρ. 1.

Συναντήσεις με μελισσοκομικούς φορείς

Το μεσημέρι της Παρασκευής ο ΥπΑΑΤ είχε διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους μελισσοκομικών φορέων.

Συγκεκριμένα είχε συναντήσεις με τον εκπρόσωπο της Αττικής Μελισσοκομικής Εταιρείας ΣΕΤΣΕΜ,  Γεώργιο Πίττα και το μέλος του Δ.Σ, Παντελή Κάβουρα, τον Δημοτικό Σύμβουλο Θάσου, Ιωάννη Νικολάου και τον πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Θάσου, Κωνσταντίνο Παναγιωτόπουλο.

Επίσης, συναντήθηκε με τον Αναστάσιο Ποντίκη πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος, καθώς και με  τους Αντιπροέδρους, Κώστα  Λεονταράκη και Κωνσταντίνο Λυμπεράκη ,τον Γραμματέα Δημήτρη, Νικολάου και τον Ταμία,  Κωνσταντίνο Ντούνα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης σε δηλώσεις του τόνισε: «Στις διεθνείς αγορές, το καλό ποιοτικό μέλι είναι ταυτισμένο με το ελληνικό μέλι. Αποτελεί ένα εμβληματικό προϊόν που διαφημίζει τη χώρα μας στο εξωτερικό και λαμβάνουμε μέτρα για τη στήριξη των παραγωγών αλλά και για ανάταξη της μελισσοκομίας σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές. Η στήριξή μας προς τη μελισσοκομία εκφράζεται με πράξεις και αυτό το βιώνουν καθημερινά όλοι οι ασχολούμενοι με τον κλάδο».

 

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.