Δ.Αλμωπίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

49Προβολές

– Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμου Αλμωπίας
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. κ. Κωτσόπουλος Δημήτριος
2. κα Λαζάρου – Παπαδοπούλου Σταυρούλα
3. κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4. κ. Θεολόγου Ιωάννης
5. κ. Γιάντσης Δημήτριος
6. κ. Μπάτσης Χρήστος
Και παρακαλούμε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τακτικού
μέλους στη συνεδρίαση, να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, για να
καλέσουμε το αναπληρωματικό μέλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: (Εφόσον ειδοποιηθείτε για να έρθετε στη
συνεδρίαση, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τακτικών
μελών): κ.κ. Σαββίδης Γεώργιος, Ολλανδέζου Όλγα, Σαμαράς Θεόδωρος,
Χατζηδημητριάδης Γεώργιος, Χατζηγιαννίδης Χρήστος και Κετικίδης Ιωάννης.
– ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(παρ.8 αρθρο 75 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)
– Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.
– Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
– Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
– Προισταμένη Δ/νσης παιδικής φροντίδας και παιδείας προστασίας
τρίτης ηλικίας και ευπαθών κοιν. ομάδων
– Γενικό Γραμματέα Δήμου Αλμωπίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75
του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν.3584/2007(ΦΕΚ
Α΄143), όπως ισχύει.
2 Έγκριση απόδοσης συνολικού ποσού 11.459,37€ στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Αλμωπίας από μισθώματα αγροτεμαχίων πρώην σχολικής περιουσίας, το οποίο εισπράχθηκε από ταμείο του
Δήμου από 1/1/2023 έως 31/12/2023.
3 Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.
4 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε., 1ης Τροποποίησης Μελέτης & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το
έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.
5 Έγκριση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους.
6 Τροποποίηση της αριθ. 40 /2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής.
7 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.