Κεντρική Μακεδονία

Τακτική συνεδρίαση της Π.Κ.Μακεδονίας

637Προβολές

Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση
τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019, στις 11.00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:
Έγκριση υποβολής των αιτήσεων στήριξης των πράξεων:
1. με κωδ. ΟΠΣΑΑ 0016050846 και τίτλο «Έργα Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας στο Δίκτυο Άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Αραπίτσης Ναούσης» συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 2.143.040,23 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και
2. με κωδ. ΟΠΣΑΑ 0016050648 και τίτλο «Έργα Εξοικονόμησης Νερού στο Δίκτυο Άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης» συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 621.653,12 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση:4.3.1«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» της Π.Ε. Ημαθίας

Εισηγητής:
Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 2ο: α) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 125/2016 απόφασης 12ης /13-06-2016 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας» ως προς :
– το άρθρο 7 της από 20-07-2016 Προγραμματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου (σημείο Β της απόφασης) για τον νέο ορισμό τακτικού μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και του αναπληρωτή του από τον Δήμο Νάουσας.
β) Τροποποίηση της υπ.΄αριθμ. 2/2019 απόφασης 1ης /14-01-2019 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά έγκριση η μη του 5ου Πρακτικού (14–08-2019) της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την 4η παράταση της διάρκειάς της από 20-07-2016 Προγραμματικής Σύμβασης κατά 8 επιπλέον μήνες ήτοι έως 20 Απριλίου 2020 (45 μήνες από την αρχική σύμβαση) της Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής:
Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 3ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Κιλκίς και του Δήμου Κιλκίς για το έργο «Εργασίες συντήρησης του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς.
Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Πιστώσεων ΟΣΚ έτους 2019 της Π.Ε. Κιλκίς με κωδικό ένταξης 3351ΚΙΛ001ΟΣΚ18, που εγκρίθηκε με την 40η/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΜΤΠ7ΛΛ-ΝΔ5)

Εισηγήτρια: Αναστασία Σωτηριάδου, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 4ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δήμων ΠΕ Πιερίας»,
Προϋπολογισμού: 83.500,00 € (με ΦΠΑ),
Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΣΚ ΕΤΟΥΣ 2019 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Εισηγήτρια: Μαρία Μαλλιάρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 5ο:
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την εγκατάσταση και λειτουργία ΄΄Κέντρου Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών΄΄ μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας /ΠΕ Σερρών
Εισηγητής: Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών
Θέμα 6ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης έργων ενταγμένα στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ημαθίας έτους 2019

Εισηγητής:
Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 7ο:
Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ» της Π.Ε. Σερρών.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.280.000,00 € (με ΦΠΑ 24%),
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ 2019, ΣΑΕΠ 008 με Κωδ. 2019ΕΠ00800004.

Εισηγητής: Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών

Θέμα 8ο: Έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας λόγω εργασιών για επείγουσες ασφαλτικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρωμάτων στα πλαίσια του έργου: “Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας του υφιστάμενου οδοστρώματος στο οδικό τμήμα από Σ.Σ. Αγγίστας έως τον κόμβο Κρηνίδας της Π.Ε. Σερρών.”

Εισηγητής: Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών

Θέμα 9ο: Έγκριση πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος για την «Καθαριότητα των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο ν. Θεσ/νίκης έως τις 31-10-2020» συνολικού ύψους 45.000,00€

Εισηγήτρια: Μαγδαληνή Φιλιππιάδου, Περιφερειακή Σύμβουλος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Θέμα 10ο:
Έγκριση θέσπισης πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας υπηρεσιών Π.Ε. Κιλκίς εντός και εκτός Διοικητηρίου και υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στον Νομό Κιλκίς των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το α΄ εξάμηνο του 2020.

Εισηγήτρια: Αναστασία Σωτηριάδου, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 11ο:
Έγκριση θέσπισης πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας υπηρεσιών Π.Ε. Πέλλας εντός και εκτός Διοικητηρίου και υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στον νομό Πέλλας των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το α΄ εξάμηνο του 2020

Εισηγητής:
Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 12ο: Έγκριση θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας, των Δ/νσεων, των Υποδιευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020

Εισηγητής: Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών

Θέμα 13ο: Έγκριση θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας κατ’ αποκοπή της ΠΕ Χαλκιδικής για το 2020

Εισηγητής: Δημήτριος Τζηρίτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 14o: Ορισμός Μελών Επιτροπής του Ν. 2734/99 (ΦΕΚ 161/Α/05-08-1999) «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» της Π.Ε. Ημαθίας

Εισηγητής:
Νεστορόπουλος Απόστολος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 15ο:
Ορισμός Μελών Επιτροπής του Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161/Α/05-08-1999) «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις», της Π.Ε. Πέλλας. (Εξ’ αναβολής)

Εισηγητής:
Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας
Θέμα 16ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας

Εισηγητής: Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 17ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς

Εισηγήτρια: Αναστασία Σωτηριάδου, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 18ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πέλλας

Εισηγητής: Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 19ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Σερρών

Εισηγητής: Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.