Δ.Αλμωπίας

Δ.Αλμωπίας

Διαβούλευση στο πλαίσιο του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αλμωπίας

Ο Δήμος Αλμωπίας εισέρχεται στην εποχή της ηλεκτροκίνησης αξιοποιώντας το σχετικό χρηματοδοτικό εργαλείο του Πράσινου Ταμείου για την εκπόνηση Σχεδίου...
1 2 3 4 25
Page 2 of 25