Πολιτική

Θεοδώρα Τζάκρη: Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η χρηματοδότηση του έργου κατασκευή – επέκταση του δικτύου ύδρευσης του Γαρεφίου

1.1kΠροβολές

Από το γραφείο της βουλευτή Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρας Τζάκρη ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η χρηματοδότηση του έργου  «κατασκευή – επέκταση του δικτύου ύδρευσης του Γαρεφίου»,  προϋπολογισμού 36.300 ευρώ. Το έργο αυτό αφορά στην βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρεφίου και η χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα «αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Τζάκρη είχε καταθέσει στις 20 Σεπτεμβρίου του 2018 στον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών κ. Κώστα Πουλάκη τεχνική μελέτη για τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής – επέκτασης του δικτύου ύδρευσης και τιμολόγιο καθώς και τον προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 36.300 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη, το έργο αφορά σε υδρευτικό σωληνωτό αγωγό για τη μεταφορά νερού από το αντλιοστάσιο προς τη δεξαμενή με σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) ονομαστικής διαμέτρου DN 160 mm/PN 10 Atm, μήκους 1.000 μέτρων, σε σκάμμα ορθογωνικής διατομής 1,00 x 1,00 μ., μετά των ειδικών τεμαχίων και τριών  χυτοσιδήρων δικλείδων, στην περιοχή “Κουρίτου” του αγροκτήματος Γραφείου, για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της περιοχής αυτής.

Το έργο είναι ενιαίο, αυτόνομο και λειτουργικά αυτοτελές και δεν αποτελεί κατάτμηση ενιαίου έργου και θα επιλύσει το χρόνιο υδρευτικό πρόβλημα του Γαρεφίου καθώς θα συμβάλει στην αναβάθμιση και την βελτίωση των υποδομών ύδρευσης της Κοινότητας αυτής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη των εργασιών (με το Φ.Π.Α.), ανέρχεται σε 36.300,00 €.

Η επίβλεψη θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

 

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.