Εργασία

Θεσεις εργασίας στη Σκύδρα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
801Προβολές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας
Ο Δήμος Σκύδρας ύστερα από την υπ’ αρ. 306/2019 απόφαση του Δ.Σ (ΑΔΑ:ΨΕΜΣΩ12Ρ58) και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας ,συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ ΟΡΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 2. Για του ΥΕ Εργατών Καθαριότητας :Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 3. Για τους ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Αυτ/των : Α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ή C΄ κατηγορίας 9Π.Δ.51/2012 Β) Οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου , και Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σκύδρας (Δ/νση:Εθνικής Αντίστασης 20, Σκύδρα) στην αρμόδια υπάλληλο κα Σεμερτσίδου Νικολέτα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ έως 13.30 μμ . Τηλ:2381351827-6 . Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημέρας ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από 12/11/2019 έως και 14/11/2019. Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.